Hele 35 læresteder i Tyskland tilbyr medisinstudier (Humanmedizin). Du kan studere i små koselige byer som Heidelberg, verdensmetropoler som Berlin, musikkbyer som Köln, badebyer som Rostock eller i vintersportsbyer som München. Tyskland har noe for alle. Om du føler at tysken er rusten kan du ta et språkkurs i Tyskland i forkant av studiene. Dette er støttet av Lånekassen.

Om utdanningen

I Tyskland kan du søke opptak til medisinstudier to ganger i året med studiestart da både på høsten og våren. Du må ha generell studiekometanse i tillegg til matematikk, fysikk og kjemi, og har du relevant arbeidserfaring og utdannig teller det positivt. Medisinstudiet er 6-årig og gratis. Det er anbefalt å søke så tidlig som mulig.

Søknadsfristen er 31. mai for studiestart på høsten, og 15. januar for studiestart på våren. Går du siste året på videregående er søknadsfristen 15. juli for studiestart til høsten.

Martines erfaringer som medisinstudent i Berlin:

Les mer om Martine, som studerer medisin i Berlin her.

Finne lærested og karaktersnitt

Du finner aktuelle universiteter for medisinstudier i Tyskland via søkemotoren Hochschulstart. Her finner du også tidligere karaktersnitt og antall studieplasser per lærested. Alle universitetene har studiestart i september/oktober (vintersemesteret), mens ni universiteter også har studiestart i mars/april (sommersemesteret).

Aktuelle læresteder i Tyskland som tilbyr medisinstudier.

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse for å søke på medisin i Tyskland, samt de norske fagkravene, altså matematikk, fysikk og kjemi. Tyske søkere må ha biologi i tillegg, og det anbefales at også norske søkere har dette, selv om det ikke er noe krav.

Du bør ha minst 5,1 for å søke, gjerne bedre. Det er mulig å søke med annengangsvitnemål.

Finn ditt karaktersnitt

Hochschulstart/universitetene regner ut karaktersnittet for deg. Men om du vil vite ditt (omtrentlige) tyske snitt, kan du bruke følgende formel:
1+ 3*(6-ditt snitt/ 4) = tysk snitt

Det vil si at norske 5 tilsvarer tyske 1,75. Her det viktig å bemerke at mange læresteder bruker en modifisert versjon av denne formelen. Dette går ofte i favør av oss.

Som du vil se av søkemotoren, oppgir universitetene ofte karaktersnitt i form av poeng (Punkzahl). Oversettelse mellom tyske karaktersnitt og Punktzahl

Kvoter og karaktersnitt

Studieplassene til medisin fordeles via tre kvoter, det vil si at det er tre måter å vurdere søkere på. Du kan søke i en eller flere kvoter. For norske søkere er kvote 3 den mest aktuelle kvoten. 

Her kan du lese om kvotene

Kvote 1

Denne er for deg som har et karaktersnitt tett opp mot 6 (Abiturbesten).  

Kvote 2

Denne kvoten handler om karaktersnitt i kombinasjon med antall semestre som har gått siden du gikk ut av videregående (Wartezeitquote).  

Kvote 3

Den tredje kvoten er den største kvoten. Det er i denne kvoten at norske søkere (vanligvis) er mest aktuelle (Auswahlsverfahren der Hochschulen).

Her bestemmer universitetene selv hva de vil vektlegge i sin vurdering av søkerne. Dette betyr at du må gjøre litt research for å søke i denne kvoten slik at de universitetene du setter opp i søknaden, faktisk er reelle muligheter.

For eksempel er det mange universiteter som opererer med et “Vorauswahl” før de legger søknaden din i “mulig-bunken” klar til vurdering. Dette handler ofte om at du må ha prioritert lærestedet høyt i søknaden din (Ortspräferens). Charité i Berlin krever for eksempel at du setter dem på førsteplass for å vurdere søknaden din. Vorauswahl kan også handle om at du må ha et minimumssnitt for å bli vurdert.

“Auswahl” er selve opptaket/vurderingen av søknaden din. Her vil karaktersnitt ha betydning, relevant arbeidserfaring og utdanning, men også deltakelse i den nasjonale medisintesten (TMS) og realfagskarakterer kan telles positivt. Enkelte universiteter ser også på resultatene fra en realfagstest (HAM-Nat). Mer om dette under (se Øke sjansene for å komme inn).

Se universitetenes karaktersnitt i kvote 3 (vinteropptaket 2014). “DN” er en forkortelse for Durchschnitt som betyr (karakter-) gjennomsnitt. Ved å trykke på universitetets navn vil du kunne se om de opererer med Vorauswahl, og hva de legger vekt på i selve opptaket (Auswahl).

  • Du kan søke på grunnlag av de norske fagkravene og karaktersnitt alene. Tester og relevant erfaring (arbeid/utdanning) telles positivt og er en fin måte å gjøre seg aktuell på om du ikke har et høyt nok karaktersnitt. 
  • Hva Charité i Berlin vektlegger i kvote 3

Øke sjansene for å komme inn (gjelder kvote 3)

Dersom du ikke har høyt nok snitt for å komme inn, er det flere ting du kan gjøre for å bedre dine sjanser. Først og fremst kan du ta en opptakstest, Der Test für Medizinische Studiengänge. Denne testen kan brukes til opptak ved 17 av de tyske universitetene. Testen holdes ved en rekke læresteder i Tyskland og koster 73 euro. Neste testdato er 6. mai 2017 og for neste år; 05. mai 2018. Du melder deg opp via TMS-info i tidsrommet mellom 1. desember og 15. januar.

Søke opptak til universitetene i Berlin, Hamburg eller Magdeburg

Du bør vurdere å ta realfagstesten HAM-Nat (Hamburger Auswahlverfahren für medizinische Studiengänge Naturwissenschaftsteil). Dette er en multiple choice test som tester dine kunnskaper i biologi, fysikk, matematikk og kjemi fra videregående. Test deg selv for å se om dette er noe for deg.

Samtlige universiteter vurderer relevant arbeidserfaring og utdanning som positivt. Dette kan for eksempel være jobb på pleiehjem og/eller et årsstudium i biologi for å ta noen eksempler. Verv i røde kors eller erfaring som fotballtrener kan også ha betydning for opptaket.

Mange læresteder holder også intervjuer som en del av opptaksprosedyren. Se dette som en perfekt anledning til å overbevise lærestedet om at du er rett kandidat for utdanningen og senere yrket.

Helt til sist, men av verdi for opptaket, er det å ha gode karakterer i realfagene, og gjerne ha høyere nivå enn påkrevd (for eksempel tredjeklasse der andreklasse er påkrevd).  

Språktest

Universitetene krever at du har tatt en språktest i forkant av utdanningen. Denne skal ikke vedlegges søknaden, men leveres inn til lærestedet i forkant av studiestart. Lærestedet vil fortelle deg når og hvordan. Universitetene godkjenner vanligvis Testdaf (Test Deutsch als Fremdsprache) og Goethe-Zertifikat C2. Om du ønsker å ta en språktest i Norge, kan du gjøre det ved Goethe-Institut i Oslo. 

Dersom du ikke oppgir testresultater når du har fått tilbud om studieplass, må du møte opp på universitetets egen språktest, DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang), på en gitt dato. Dersom du ikke møter opp, eller ikke oppnår ønsket resultat, vil du kunne miste studieplassen.

Hvordan søke

Veiledning til utfylling av søknaden.

Språkkurs i tysk

For deg som vil ta et språkkurs i tysk i forkant av utdanningsgraden din, kan du ta opp til et semester med språkkurs i Tyskland med støtte fra Lånekassen.  

Lurer du på noe angående opptak?

Om du er usikker på noe med hensyn til opptak kan du kontakte Hochschulstart (gruppe21@hochschulstart.de) eller aktuelt lærested direkte.

TIPS: De fleste ting du lurer på, har andre spurt om før deg. Før du kontakter Hochschulstart, kan du gjerne lese deres mange spørsmål med svar på FAQ-siden

Søknadsfrist

Du søker om opptak i løpet mai måned dersom du vil begynne på studiene dine på høsten. Søknadsfrist er 31. mai. Unntaket er om du fremdeles går på videregående. Da skal du søke innen 15. juli.

For deg som vil begynne på våren (oppstart vanligvis i mars), skal du søke om opptak innen 15. januar.

Ettersendingsfrist for vitnemål og andre dokumenter er to uker etter søknadsfrist.

Hvordan søke medisinstudier i Tyskland

Du finner en utfyllende veiledning på norsk i høyre marg. Der får du også tips til hvordan du skal rangere universitetene i søknaden din.

Kort oppsummert skal du søke online via Hochschulstart. Her skal du oppgi personalia, utdanningsbakgrunn (type videregående skole), velge hvilke kvoter du vil søke i og universiteter herunder.

Når du er ferdig med online-søknaden skal den printes ut, signeres og sendes til Hochschulstart i Dortmund, sammen med vitnemål (på norsk og tysk), og eventuell dokumentasjon på relevant utdanning og /eller arbeidserfaring.

Svar på søknaden

For deg som søker om opptak til vintersemesteret, får du svar i august (gjelder de to første kvotene) eller september (gjelder kvote 3). 
Svarfrister for sommersemesteret er ikke publisert per dags dato.
Informasjon om svar-datoer

Godkjenning

For å jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet

Private universiteter for medisin i Tyskland

I Tyskland finnes det også private læresteder som tilbyr medisin. Det betyr at de ikke er gratis, og at du søker om opptak direkte til lærestedet. Lærestedene nevnt her er offentlig godkjente i Tyskland (Østerrike).

Universität Witten/Herdecke

Universität Witten/Herdecke er et privatuniversitet som ikke bare baserer opptak på karaktersnitt, men også ser på motivasjon og personlighet. Målet med opptaket er å finne ut om studenten og universitetet er “Suited to each other”, og derfor er motivasjonsbrev, CV og intervju avgjørende faktorer. Du må oppfylle de norske fagkravene for å kunne søke, samt ta en tysktest som viser at du ligger på minst B2-nivå. I tillegg må du ha fullført et seks måneders internship (helst underlagt et sykehus) for å kunne søke. Studiet er på tysk og går over 12 semestre og tre måneder. De siste året av utdanningen er du i praksis.

Utdanningen koster: 51.780,00 Euro totalt for alle årene. De fleste velger å betale 863 Euro per måned, men universitetet tilbyr ulike betalingsløsninger.

Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU)

Paracelsus Medizinische Privatuniversität er et privat østerriksk universitet med eget campus i Nürnberg i Tyskland. NOKUT anerkjenner denne utdanningen som østerriksk. Du må oppfylle de norske fagkravene for å søke, i tillegg til å ha hatt 10 uker med latin. Det anbefales også å ha noe biologi (humanbiologi). PMU inviterer de beste søkerne til en opptakstest i Salzburg. Dersom du går videre, får du komme til et intervju. PMU har femti studieplasser i Nürnberg. Studiet er på tysk, men PMU krever ikke tysktest for å søke om opptak. Utdanningen er femårig.

Studiet koster: 14,400 Euro årlig. 

Finansiering

Det er gratis å studere medisin i Tyskland. Se Lånekassens nettside om utdanning i utlandet for informasjon om hva du kan få i stipend og lån.

 

Bannerfoto: Sergey Novikov