For å kunne søke opptak til kiropraktikkutdanningen i USA, må du ha fullført en bachelorgrad. Selve kiropraktorstudiet varer ofte i tre og et halvt år og fører fram til tittelen Doctor of Chiropractic (DC).

Oppbygging av studiet

Kiropraktorutdanningen i USA finnes kun på masternivå, så for å kunne søke om opptak til studiet må du ha fullført en forberedende bachelorgrad. De fleste akkrediterte kiropraktorstudiene i USA går over tre og et halvt år og leder frem til tittelen Doctor of Chiropractic (D.C.). Etter endt studie må du gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) i Norge og andre tilleggskrav. 

Les om kiropraktikkutdanning i utlandet på ANSAs hovedside om faget.

Hvordan finne aktuelle læresteder

The Council on Chiropractic Education (CCE) akkrediterer kiropraktorprogrammer i USA.

Opptakskrav og søknadsprosess

Det fleste kiropraktorprogrammer krever at du har fullført en tre- eller fireårig bachelorgrad, med fordypning i realfag som biologi, kjemi og fysikk. Noen skoler kan også kreve at du har hatt psykologiemner, i tillegg andre samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag. Association of Chiropractic Colleges(AAC) har laget en veiledende oversikt over fag som er vanlig å kreve for opptak til kiropraktorutdanningen. Fagkrav varierer likevel mellom skolene, så du bør alltid sjekke med det aktuelle lærestedet.

The Association of Chiropractic Colleges driver The Chiropractic Centralized Application Service (ChiroCAS), som er en sentralisert søketjeneste for mange av kiropraktorskolene i USA.

Du kan også søke direkte til skolene. Søknadsfrister varierer mellom de ulike lærestedene.

Godkjenning

Du trenger autorisasjon fra Helsedirektoratet for å jobbe som kiropraktor i Norge.

For å kvalifisere for norsk autorisasjon som kiropraktor, må utdanningen være jevngod med tilsvarende norsk utdanning. Siden det foreløpig ikke finnes en kiropraktorutdanning i Norge kan du sammenligne fagplanen med den danske utdanningen som gir autorisasjon i Norge. 

Dersom kravet om jevngodhet blir oppfyllt må du gjennomføre ett år turnustjeneste i Norge under veiledning av en autorisert kiropraktor.

Du må også gjennomføre kurs i nasjonale fag, samt kurs i trygdefaglige emner i regi av Universitetet i Oslo.

Norsk Kiropraktorforening (NKF) oppfordrer studenter som ønsker å studere utenfor Norden og EU/EØS om å kontakte Helsedirektoratet direkte.

For å kunne få medlemskap i Norsk Kiropraktorforening etter endt studie må du ha utdanningen fra en ECCE-akkreditert skole. Ingen av skolene i USA er på denne listen. 

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedsider om kiropraktorutdanning i utlandet.

Skolepenger og finansiering

Du får støtte av Lånekassen til studier ved regionalt akkrediterte læresteder i USA. Les mer om akkreditering og finansiering på ANSAs sider om studier i USA

Nyttige lenker: