Kiropraktikk

Er du interessert i hvordan kroppen fungerer og ønsker å hjelpe mennesker til bedre helse? Da kan studier innen kiropraktikk være noe for deg. Du lærer å behandle smerter og sykdom i muskler, nerver og ledd. Utdanningen finnes ikke i Norge, så her har du muligheten til å skaffe deg en unik kompetanse samtidig med at du lærer en ny kultur å kjenne.

Publisert: 19.08.2014 - Oppdatert: 11.11.2016

Hva innebærer kiropraktikkutdanning?

Kiropraktorstudiet er et femårig mastergradsstudium + ett år turnus. Studiet er en teoretisk og klinisk utdanning, og du driver både med forebygging og behandling. Du lærer å bruke medisinske undersøkelser og funksjonell testing og behandling, og du kan også gi råd og veiledning om livsstil og trening. Les mer på Utdanning.no.

Aktuelle land

De fleste kiropraktorstudenter er i Storbritannia, Danmark eller Australia. Det er ikke alle land som har kiropraktorutdanning og noen land er også problematiske i forhold til godkjenning. Les mer om aktuelle studiesteder her.  Utdanningen tilbys ikke i Norge, men Bjørknes Høyskole har avtale med University of South Wales i Wales og Anglo Europeen College of Chiropractic i Bournemouth.

Godkjenning

For å kunne jobbe som kiropraktiker i Norge, trenger du autorisasjon fra Helsedirektoratet. Autorisasjon gis av Helsedirektoratet på bakgrunn av de til enhver tid gjeldende regler. Det betyr at dersom regelverket endrer seg mens du studerer er det regelverket når du er ferdig og søker om autorisasjon som gjelder, ikke regelverket da du startet. Du er selv ansvarlig for å følge med på endringer i regelverket og for å sørge for at du oppfyller kravene i det regelverket som gjelder når du søker om autorisasjon.

Det finnes foreløpig ikke en egen norsk utdanning i kiropraktikk. Autorisasjon gis til søkere som har bestått utdanning som kiropraktor ved utdanningsinstitusjon sertifisert av European Council on Chiropractic Education (ECCE) eller The Councils on Chiropractic Education International (CCEI) og som har fullført nødvendig turnustjeneste.

Les mer om autorisasjon av kiropraktorutdanning fra utlandet på Helsedirektoratets hjemmesider.

Norsk kiropraktorforening

Norsk kiropraktorforening er er den eneste utøverorganisasjonen for kiropraktorer i Norge og samler med svært få unntak alle landets kiropraktorer som har offentlig godkjenning og som kvalifiserer til medlemskap i organisasjonen.

 

Foto: Alisha Vargas