Fysioterapiutdanning tilbys ved rundt 30 universiteter i Spania, og hovedsakelig på spansk, men noen universiteter tilbyr enkelte fag på engelsk. Det tar fire år å fullføre bachelorgraden. Faget heter Fisioterapia på spansk og det er kun én norsk student som tar faget i Spania.

Hvordan finne studium

Bruk søkemotoren til det spanske utdanningsdepartementet for å finne frem til bachelor- og mastergrader.

Opptakskrav

Snittet for å komme inn på offentlige universiteter varierer fra 2 til 6, avhengig av universitetet. Det er ingen fagkrav.

Private universiteter har sine egne opptakskriterier.

Hvordan søke

Sjekk hvordan du søker på offentlige og private universiteter

Godkjenning

For å praktisere som fysioterapeut i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om fysioterapiutdanning i utlandet.

Skolepenger  

Studieavgiften ligger på rundt 10 000 nok i året på offentlige universiteter og 50 000 – 160 000 nok på private universiteter.

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Spania. Du kan få støtte til en hel utdanning eller deler av en norsk utdanning (delstudier). Studieavgiften ved offentlige universiteter er på rundt 1 200 euro i året og på rundt 10 000 euro på private universiteter.