Fysioterapiutdanningen i Østerrike tar tre år og du får tittelen Bachelor of Science ved endte studier. Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Østerrike.

Hvordan finne studium

Utdanningen tilbys ved fachhochschulen (høyskoler). Informasjon om utdanningen finner du på hjemmesiden til fagforbundet for fysioterapeuter i Østerrike.

Opptakskrav

For å søke opptak til fysioterapistudier i Østerrike kreves generell studiekompetanse og en opptaksprøve.  Se høyskolens nettsider for søknadsfrister.

Hvordan søke

Søknad og informasjon om søknadsprosess ligger på lærestedets nettsider. 

Godkjenning

For å praktisere som fysioterapeut i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om fysioterapiutdanning i utlandet.

Finansiering

Les mer om finansiering av studier i utlandet på ANSAs sider