Det er populært blant nordmenn å studere fysioterapi i Nederland, og utdanningen har et godt rennommé internasjonalt. Du kan studere på nederlandsk eller engelsk. Utdanningen er tre- eller fireårig og leder frem til en Bachelor of Health in Physiotherapy/Bachelor of Physiotherapy. Det finnes også tilbud om å ta første året av bachelorgraden i Norge og de to siste årene i Nederland.

Om utdanningen

Studiet legger vekt på faglig kunnskap, praktiske ferdigheter og personlig utvikling. Etter avsluttede studier skal du være i stand til å ivareta pasientenes og samfunnets behov for en god fysioterapitjeneste. Undersøkelse, behandling, habilitering, rehabilitering og helsefremmende og forebyggende arbeid er viktige deler av fysioterapeuters arbeidsområde.

Infoside om fysioterapi i Nederland

Hvordan finne aktuelle læresteder

10 offentlige studiesteder samt et privat akademi (Thim van der Laan) tilbyr fysioterapiutdanning i Nederland.

Studier på engelsk

Oslo - Enschede

Gjennom Bjørknes Høyskole kan du ta det første året av fysioterapiutdanningen i Oslo og de to siste årene ved Saxion University of Applied Sciences i Enschede. Deretter følger ett års praksis i Norge. Les mer om dette programmet på Bjørknes sine hjemmesider.

Opptakskrav

For opptak til de engelskspråklige utdanningene (som er mest aktuelle for de fleste) kreves det:

  • Generell studiekompetanse
  • Mellom 3,5 til 4,5 i karaktersnitt (Saxion har 3,5)

Ut over dette har skolene forskjellige måter å vurdere sine søkere på. Noen krever fordypning i biologi og fysikk fra videregående, andre har en opptaksdag der du deltar på en utvelgelsesprosess på universitetet. Det er ganske vanlig å kreve CV, motivasjonsbrev og engelsk språktest (TOEFL/IELTS). Relevant erfaring i form av arbeid eller utdanning er et pluss.

For opptak til den nederlandsk-underviste utdanningen, må du avlegge en språktest (NT2-testen). Noen læresteder krever også fordypning i biologi og fysikk fra videregående. Studiene er adgangsbegrenset, og det er loddtrekning om studieplassene. Det er også mulig å delta i desentralisert opptak, dvs. at opptakskriteriene settes av lærestedet. Se hovedsiden om utdanning i Nederland for nærmere informasjon.

Slik søker du

Du søker som regel både direkte til skolen (på eget skjema) og gjennom søkeportalen Studielink. Du finner aktuell søknadsfrist på skolens hjemmeside.
Til de engelskspråklige utdanningene er søknadsfristene i perioden februar til mai. Se nettsidene til Bjørknes for informasjon om deres søknadsprosess.

Godkjenning

For å praktisere som fysioterapeut i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om fysioterapiutdanning i utlandet.

Finansiering

De engelskspråklige programmene koster årlig mellom 1000-3000 euro i skolepenger. På Lånekassens side om utdanning i utlandet ser du hva du kan få i stipend og lån.

(Kilde: Utdanning.no).