Du kan studere fysioterapi i Irland ved fire læresteder. Utdanningen er normert til fire år.

Du kan studere fysioterapi ved fire skoler som er akkreditert av The Irish Society of Chartered Physioterapists:

 

Les mer om fysioterapi på The Irish Society of Chartered Physioterapists sin hjemmeside. 

Opptakskrav

Opptak baseres på snitt fra videregående skole, samt fagkrav. Fagkravene varierer mellom lærestedene, men inkluderer som regel matematikk, i tillegg til ett eller to realfag, enten fysikk, kjemi og/eller biologi. 

Merk at fagkravene under kun er veiledene. Undersøk alltid opptakskrav på nettsiden til universitetene. 

Fagkrav TCD:

R1 (S1+S2) med karakter 3 eller bedre. To realfag fra tredje klasse, enten fysikk 2, kjemi 2 eller biologi 2 med karakter 4 eller bedre.

Fagkrav UCD:

R1 (S1+S2) med minimum karakter 2 eller bedre, og minimum ett realfag. 

Fagkrav RCSI:

R1 (S1+S2), og minimum ett realfag. 

Fagkrav UL:

R1 (S1+S2), og minimum ett realfag. 

Oversettelse av irske karakterer til norske

Bruk følgende tabellen for å sammenlikne karakterkrav fra irske universiteter.

«H» står for Higher Level, altså fag tatt på vg3. Hvis f.eks. universitetet krever at du har H3 Physics, så må du ha 5 i Fysikk2.

«O» står for Ordinary Level, og det er fag tatt på vg2.  

Irish Leaving Certificate

Vitnemål 
(eksamen eller standpunktkarakter)

Irish Leaving Certificate

Vitnemål 
(eksamen eller standpunktkarakter)

H1

6

O1

4

H2

5

O2

3

H3

5

O3

3

H4

4

O4

2

H5

4

O5

2

H6

3

O6

2

H7

2

 

 


Omregning av snitt

For informasjon om omregning av snitt se ANSAs side om studier i Irland.

Språktest

De fleste universitetene krever en språktest for internasjonale studenter, enten TOEFL eller IELTS.

For opptak til bachelor kan karakter fire eller bedre fra engelsk i tredje klasse (eksamen eller standpunkt) godtas som alternativ til språktest. (Se Guidelines Entry Requirements for Norway, side 44.) Undersøk alltid språkkrav direkte med universitetet du søker til.

For opptak til master kreves det som regel språktest. 

Hvordan søke

De fleste universiteter ønsker at du søker online gjennom det sentrale opptakssystemet Central Applications Office (unntak for noen private universiteter). Du kan søke på inntil ti kurs gjennom CAO. Du må liste opp kursene i prioritert rekkefølge fra 1 til 10.

Søknadsperioden er mellom 1. november og 1. februar. Enkelte skoler og fag er åpne for late applications frem til 1. mai.

Informasjon om hvordan du søker gjennom CAO finner du på ANSAs side om studier i Irland.

Godkjenning

For å praktisere som fysioterapeut i Norge må du få autorisasjon fra Helsedirektoratet. En autorisasjon er en tillatelse til å utøve et lovregulert yrke. 

Fysioterapeut er en beskyttet tittel, som betyr at det er satt krav til innhold, lengde og praksis i utdanningen, slik at Helsedirektoratet vet at de som har en slik tittel har riktig utdanning og kompetanse for å behandle pasienter i det norske helsevesenet. Helsedirektoratet må derfor vurdere om din utdanning har tilsvarende faglig innhold som den norske.

Når du søker om autorisasjon må du dokumentere innholdet i din utdanning ved å fremlegge en detaljert fagplan med konkret faginnhold og lengde på utdanning. Teoretisk innhold må oppgis i læringsmål og omfang for hvert enkelt fag. Antall praksisperioder/kliniske praksisstudier og omfanget innen hvert praksisfelt/avdeling må fremgå, i tillegg til områder/institusjoner du har erfaring fra.   

Du må også fremlegge autorisasjon fra utdanningslandet, ev. fra et annet EU/EØS-land, samt en ev. arbeidsattest.

Personer som har avsluttet en bachelorgrad i fysioterapi må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Utdanningen din må vurderes av Helsedirektoratet, før du eventuelt kan søke om turnuslisens i Norge. 

Ler mer om autorisasjon og lisens for fysioterapeuter på Helsedirektoratet sine sider. 

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om fysioterapiutdanning i utlandet.

Skolepenger og finansiering

Norske studenter kan ta utdanning i Irland på like vilkår som studenter fra EU-land. Har du ikke startet på en universitetsutdannelse, kan du være berettiget å betale free fees ved utvalgte institusjoner. Hvis du ikke kvalifiserer til free fees, kan du likevel kvalifisere til EU fee. Her kan du sjekke hvilke skoler som er omfattet av free frees-ordningen.

Free-fees       

         EU-fees

         Non-EU fees  

€ 3000

    

         € 4000-8000

 

         € 10000-30000

   

Les mer om skolepenger og «free fees initiative» på Studentfinance.ie.

Les mer om hva du kan få i støtte fra Lånekassen på ANSA sin side om finansiering.

Lånekassen gir støtte til offentlige godkjente læresteder for høyere utdanning i Irland.