Utdanningen er på 4 år (240 ECTS) og leder frem til Diplôme d'État de Masseur-Kinésithérapeute. 46 læresteder i Frankrike tilbyr fysioterapiutdanning, 26 private og 20 offentlige. Skolene kalles Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie. All undervisning foregår på fransk.

Om utdanningen

Studiet består av 1012 timer med teoretisk utdanning, 848 timer veiledet praksis samt 1470 timers utplassering, totalt 3065 timer.

Finne læresteder

Liste over skoler som tilbyr fysioterapi i Frankrike.

Opptakskrav

Det finnes tre former for opptak:

  1. Man kan søke direkte etter videregående og ta opptaksprøver i biologi, fysikk og kjemi. Det finnes 13 skoler i Frankrike som rekrutterer etter opptaksprøve (concours).
  2. Følge ett felles førsteår sammen med andre søkere til helsefag i Frankrike. Dette året kalles PACES og avsluttes med en test. Man kan også tas opp etter ett år med studier innen sport, STAPS, eller ett år med studier innen realfag.
  3. Gjennom en søknad, dersom man allerede har studert et annet helsefag (dossier).


På denne nettsiden vil du kunne finne informasjon om hvordan skolene tar opp studenter; om det er via concours, PACES eller dossier.

Språkkrav

Internasjonale studenter må vanligvis kunne dokumentere kunnskaper i fransk. Du kan få støtte fra Lånekassen enten til  et kortere språkkurseller ett lengre språkkurs.

Les mer om språkkurs i Frankrike på ANSAs nettsider.

Slik søker du

Om man ønsker å ta opptakstest - concours -  rett etter videregående søker man direkte til skolene. Alle skolene har forskjellige testdatoer, og frister kan være så tidlig som i november året før. Du finner en oversikt over testdatoer på Préparation aux formations paramédicales sine nettsider (på fransk).

PACES -  forberedende år til helsefag - kan man ta ved 38 forskjellige læresteder. Man søker via Admission postbac, som er et samordna opptak for Frankrike. Søk mellom 20. januar og 20. mars.

Godkjenning

For å praktisere som fysioterapeut i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om fysioterapiutdanning i utlandet.

Skolepenger og finansiering

Skolepengene varierer fra skole til skole. De offentlige er billigere enn de private. Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder i Frankrike. 

Les om støtte på Lånekassens nettsider.