Utdanningen er på 5 år (300 ECTS) og leder frem til Diplôme d'État de Masseur-Kinésithérapeute.

Om utdanningen

46 læresteder i Frankrike tilbyr fysioterapiutdanning, 26 private og 20 offentlige. Skolene kalles Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie.

All undervisning foregår på fransk.

Finne læresteder

Finn frem til skoler som har tilbud om fysioterapi i Frankrike.

Opptakskrav

Det finnes tre former for opptak:

  1. Følge ett felles førsteår sammen med andre søkere til helsefag i Frankrike. Dette året kalles PACES .
  2. Man kan også tas opp etter ett år med studier innen sport, "STAPS"
  3. Eller tas opp etter ett universitetsår med "Sciences pour la santé"

Språkkrav

Internasjonale studenter må vanligvis kunne dokumentere kunnskaper i fransk. Du kan få støtte fra Lånekassen enten til  et kortere språkkurseller ett lengre språkkurs.

Les mer om språkkurs i Frankrike på ANSAs nettsider.

Slik søker du

PACES -  forberedende år til helsefag - kan man ta ved 38 forskjellige læresteder. Man søker via Parcoursup, som er et samordna opptak for Frankrike. Søk mellom januar og mars.

Godkjenning

For å praktisere som fysioterapeut i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om fysioterapiutdanning i utlandet.

Skolepenger og finansiering

Skolepengene varierer fra skole til skole. De offentlige er billigere enn de private. Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder i Frankrike. 

Les om støtte på Lånekassens nettsider.