Fysioterapi i Australia

I Australia tilbys fysioterapi ved 17 læresteder. Det er viktig å merke seg at utdanningen må godkjennes i Norge dersom man vil jobbe som fysioterapeut her etterpå.

Publisert: 23.09.2014 - Oppdatert: 27.09.2016

Oppbygging

Det finnes to veier til å bli fysioterapeut i Australia:

  1. En fireårig bachelorgrad i Physiotherapy eller Applied Science (Physiotherapy)
  2. Et toårig masterprogram som forutsetter en bachelorgrad med spesifikke fag.

Hvordan finne aktuelle læresteder

Du kan bruke denne søkemotoren for å finne fram til aktuelle studiesteder for fysioterapi. Disse programmene er godkjente av Australian Health Practitioner Regulation Agency.

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse for å komme inn på bachelorgraden  i Australia. I tillegg til gode engelskkunnskaper (TOEFL/IELTS) må man ofte ha realfag som matte, kjemi, biologi og fysikk. Noen programmer krever at kandidater tar en eksamen som heter Undergraduate Medical and Health Science Admission i tillegg til et intervju. Mange programmer krever også Australian Tertiary Admission Rank (ATAR).

Slik søker du

Du søker direkte til lærestedet eller gjennom en norsk representant.  Søknadspapirer eller nettsøknad finner du på lærestedets hjemmesider. Legg ved eller ettersend attesterte kopier av vitnemål oversatt til engelsk. Noen skoler ønsker også at du sender CV, anbefalingsbrev, motivasjonsbrev og eventuelle arbeidsprøver. I tillegg kan du bli bedt om å legge ved kopi av pass og passfoto.

Enkelte skoler tar et gebyr for å behandle søknaden din. Gebyret refunderes ikke. Det er derfor lurt å ta kontakt med universitetet før du søker for å høre om du oppfyller skolens opptakskrav.

ANSA-godkjente agenter i Australia

Flere norske agenter samarbeider med australske læresteder, slik at du kan søke gjennom dem.

Godkjenning

For å praktisere som fysioterapeut i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om fysioterapiutdanning i utlandet.

Skolepenger og finansiering

Nærmere informasjon om skolepenger finner du på hver enkelt læresteds nettsider. Merk at skolepengene ved de fleste australske utdanningsinstitusjoner er høye, og at Lånekassen kun dekker skolepenger inn til en viss sum.