Du kan studere fysioterapi ved 20 australske læresteder. For å få praktisere som fysioterapeut i Norge, må du få autorisasjon av Helsedirektoratet, samt gjennomføre ett år med turnustjeneste.

Oppbygging

Det finnes tre ulike studieløp for å utdanne seg som fysioterapeut i Australia:

  1. En fireårig Bachelor of Physiotherapy eller Applied Science (Physiotherapy)
  2. En bachelorgrad (som oppfyller spesifikke fagkrav), etterfulgt av en toårig Master of Physiotherapy
  3. En bachelorgrad (som oppfyller spesifikke fagkrav), etterfulgt av en treårig Doctor of Physiotherapy.

Hvordan finne aktuelle læresteder

Du kan bruke denne søkemotoren for å finne fram til aktuelle studiesteder for fysioterapi. Disse programmene er godkjente av Australian Health Practitioner Regulation Agency.

Opptakskrav

Opptakskrav varierer mellom universitetene, undersøk derfor direkte på det aktuelle lærestedets nettsider. Du må ha minimum generell studiekompetanse eller tilsvarende for å komme inn på bachelorgrad i Australia.

Mange Australske universiteter har veiledende poenggrenser for norske søkere som du kan finne på universitetenes nettsider.

For opptak til bachelorstudiet i fysioterapi kan det være realfagskrav som matte, kjemi, biologi og fysikk.

For opptak til master- og doktorgradsstudiet, kreves det som regel en bachelorgrad med fag som human anatomy, human physiology, psychology og statistics.

Noen programmer krever at kandidater tar en eksamen som heter Undergraduate Medical and Health Science Admission, i tillegg til å gjennomføre et intervju. Mange programmer krever også Australian Tertiary Admission Rank (ATAR).

Australske universiteter krever at du dokumenterer dine engelskkunnskaper, ved å ta en internasjonal språktest, enten IELTS eller TOEFL.

For opptak til bachelor godtar enkelte australske læresteder at du har karakter fire eller bedre fra engelsk i VG1, som alternativ til språktest. Kontakt lærestedet direkte og forhør deg om dette.

Slik søker du

Informasjon om hvordan du søker deg til australske universiteter finner du på hovedsiden om studier i Australia.

Godkjenning

For å praktisere som fysioterapeut i Norge må du få autorisasjon fra Helsedirektoratet. En autorisasjon er en tillatelse til å utøve et lovregulert yrke.

Fysioterapeut er en beskyttet tittel, som betyr at det er satt krav til innhold, lengde og praksis i utdanningen, slik at Helsedirektoratet vet at de som har en slik tittel har riktig utdanning og kompetanse for å behandle pasienter i det norske helsevesenet.

Helsedirektoratet må vurdere om din utdanning er jevngod med tilsvarende norsk utdanning eller om du er kyndig, for å kunne gi deg autorisasjon.

Når du søker om autorisasjon, må du dokumentere innholdet i din utdanning, i form av detaljerte fagplaner, teoretisk innhold oppgitt i læringsmål og ECTS eller antall timer for hvert fag, samt omfang av klinisk praksis du har hatt i løpet av studiet. I tillegg må du gjennomføre kurs i nasjonale fag og ett års turnustjeneste.

Utdanningen din må vurderes av Helsedirektoratet, før du eventuelt kan søke om turnuslisens i Norge. 

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om fysioterapiutdanning i utlandet.

Skolepenger og finansiering

Nærmere informasjon om skolepenger finner du på universitetenes nettsider.  

Les mer om hva du kan få i støtte fra Lånekassen.

Du kan søke om støtte fra Lånekassen når du har mottatt «Confirmation of Enrolment» fra lærestedet ditt.