Er du interessert i hvordan legemidler fremstilles, deres virkning på kroppen og hvordan de kan brukes til å forebygge og behandle sykdom? Da kan farmasistudiet være noe for deg. Du kan utdanne seg som provisorfarmasøyt og som reseptarfarmasøyt. For å jobbe som farmasøyt i Norge, må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hva innebærer utdanning innen farmasi?

Du kan utdanne deg enten som provisorfarmasøyt eller som reseptarfarmasøyt.

I Norge er provisorfarmasøytutdanningen et femårig masterstudium ved universitet, som gir deg bred naturvitenskapelig og helsefaglig kompetanse. Du blir ekspert på legemidler og får inngående kunnskaper om hvordan de fremstilles, kvalitetskrav- og effekter og hvordan legemidler kan brukes i forebygging og behandling av sykdom i et individ- og samfunnsperspektiv.

En provisorfarmasøyt vil ha det øverste faglige og administrative ansvaret i et apotek. Studiet danner grunnlag for å kunne søke om driftskonsesjon for apotek i Norge.

Les mer om provisorfarmasøytutdanning på Utdanning.no og på Farmasiutdanning.

Reseptarfarmasøytutdanningen er et treårig bachelorprogram ved høgskole eller universitet. Som reseptarfarmasøyt har du gode kunnskaper om legemidler, hvordan de fremstilles og virker, samt hvordan de kan brukes til behandling og forebygging.

Fullført studie danner grunnlag for selvstendig arbeid i apotek, og gir ekspedisjonsrett for legemidler i apotek. Utdannelsen gir deg ikke adgang til å søke driftskonsesjon for apotek i Norge.

Les mer om reseptarfarmasøytutdanning på Utdanning.no og på Farmasiutdanning.

Aktuelle land

Ønsker du å utdanne deg til provisorfarmasøyt, anbefales det å studere innenfor EU/EØS, da denne utdanningen er harmonisert gjennom EUs Yrkeskvalifikasjonsdirektiv. Det betyr at man har blitt enige om hva utdanningen skal inneholde, slik at de skal gi rett til autorisasjon i hele EU/EØS.

Dersom du utdanner deg til å bli provisorfarmasøyt innenfor EU/EØS, og får autorisasjon i det landet du har studert i, kan du være rimelig trygg på at du vil få godkjenning i Norge etter endt utdanning.

Reseptarfarmasøyt er ikke harmonisert gjennom EUs Yrkeskvalifikasjonsdirektiv. Det betyr at du må dokumentere utdanningsinnholdet, slik at Helsedirektoratet kan vurdere om utdanningen har tilsvarende faglig innhold som den norske.

Det anbefales likevel å studere innenfor EU/EØS, da det vil være mindre omfattende å søke om autorisasjon. Studerer du utenfor EU/EØS, må du i tillegg til å dokumentere utdanningsinnholdet, gjennomføre kurs i nasjonale fag og legemiddelhåndtering.

Les mer om autorisasjon og krav til dokumentasjon på Helsedirektoratets sider.

Godkjenning

For å kunne jobbe som farmasøyt i Norge, må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet

Autorisasjon gis av Helsedirektoratet på bakgrunn av de til enhver tid gjeldende regler. Det betyr at dersom regelverket endrer seg mens du studerer er det regelverket når du er ferdig og søker om autorisasjon som gjelder, ikke regelverket da du startet.

Du er selv ansvarlig for å følge med på endringer i regelverket, og for å sørge for at du oppfyller kravene i det regelverket som gjelder når du søker om autorisasjon.

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Farmaceutiske Forening (NFF) er profesjonsforeningen for farmasøyter i Norge.

Foto: Steven Depolo