Farmasi

Lurer du på hvordan en tablett fremstilles? Eller hvordan og hvorfor den virker? Da er dette studiet for deg!

Publisert: 19.08.2014 - Oppdatert: 22.06.2016

Hva innebærer utdanning i farmasi?

Lyst til å bli ekspert på legemidler? Som farmasøyt tilegner du deg kunnskap innen forskning, produksjon og klinisk bruk av legemidler. Studiet gir kunnskap innen samfunnsfarmasi, farmakologi, farmakognosi, galenisk farmasi, kjemi, fysikk, biologi, mikrobiologi, cellebiologi, biokjemi, molekylærbiologi, anatomi, fysiologi, toksikologi og teknologi.

Farmasiutdanningen i Norge er enten på masternivå (provisorfarmasøyt) 300 studiepoeng eller på bachelornivå (reseptarfarmasøyt) 180 studiepoeng. Les mer om studiet på Apotekforeningen sine sider.

Aktuelle land

Du kan studere med støtte fra Lånekassen i alle land. Engelskspråklige land og Danmark er mest aktuelle for de fleste.

Godkjenning

For å kunne jobbe som farmasøi Norge, trenger du autorisasjon fra Helsedirektoratet. Autorisasjon gis av Helsedirektoratet på bakgrunn av de til enhver tid gjeldende regler. Det betyr at dersom regelverket endrer seg mens du studerer er det regelverket når du er ferdig og søker om autorisasjon som gjelder, ikke regelverket da du startet. Du er selv ansvarlig for å følge med på endringer i regelverket og for å sørge for at du oppfyller kravene i det regelverket som gjelder når du søker om autorisasjon.

Les mer om autorisasjon av farmasiutdanning fra utlandet på Helsedirektoratets hjemmesider.

Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene)

Norges Farmaceutiske Forening (NFF) er profesjons- og fagforeningen for farmasøyter. Foreningen arbeider for riktig legemiddelbruk og for en høy faglig og yrkesetisk standard blant de over 3100 medlemmene. De er profesjonens talerør mot samfunnet, myndigheter og andre helseaktører. De bistår i kollektive avtaler med arbeidsgivere, gir individuell rådgivning juridisk bistand med mer.
De utgir også Norsk Farmaceutisk Tidsskrift som er et vitenskapelige og det eneste norske fagtidsskriftet for farmasøyter.

Denne siden er kvalitetssikret av Norges Farmaceutiske Forening

Foto: Steven Depolo