Ernæring

Om du er interessert i forholdet mellom kosthold, helse og sykdom, kan studier innen ernæring være midt i blinken for deg! Du får kunnskap om anatomi, fysiologi, cellebiologi, biokjemi og ernæringslære. 

Publisert: 19.08.2014 - Oppdatert: 11.03.2016

Hva innebærer utdanning innen ernæring?

Ernæring kan studeres på bachelor og masternivå, og du kan velge mellom retninger som human-, samfunns- og klinisk ernæring.

Når du velger fagretning velger du om du vil jobbe forebyggende eller behandlende. For å kunne behandle pasienter må du studere klinisk ernæringsfysiologi. Dette er en beskyttet tittel i Norge som krever godkjenning. Utdanningen har en varighet på fem år.

Ønsker du å jobbe med andre ernæringsrelaterte tjenester, kan du studere ernæringsfysiologi. Tittelen ernæringsfysiolog tildeles ikke lenger, men er fremdeles beskyttet. Har du utdanning fra utlandet, kan du for eksempel bruke tittelen kostholdsveileder for å beskrive ditt virke.

Aktuelle land

Du kan i utgangspunktet studere ernæring i alle land med støtte fra Lånekassen. Studiene må være på høyere nivå (ikke videregående) og de må være på en godkjent skole. Studiene må også være på fulltid, det betyr at du må ta minst 30 studiepoeng (ECTS) per semester. Du må ha generell studiekompetanse for å få støtte fra Lånekassen.

Godkjenning - generelt

Velger du studier innen for eksempel human- eller samfunnsernæring trenger du ikke formell godkjenning før du kan jobbe i Norge. Da er det opp til arbeidsgiver å vurdere din kompetanse.

Godkjenning - klinisk ernæringsfysiolog

For å bli autorisert som klinisk ernæringsfysiolog i Norge, må  du få autorisasjon fra Helsedirektoratet. Hovedregelen er at utdanningen din ikke må være vesentlig forskjellig fra norsk master i klinisk ernæring, både i innhold og lengde.

Les om autorisasjon på Helsedirektoratets hjemmesider.