Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala er det eneste lærestedet i Sverige som tilbyr djursjukskötarprogrammet. Utdanningen tilbys som en treårig bachelorgrad. Utdanningen er gratis og går på svensk. Studiestart er i september.

Om utdanningen

Djursjukskötarprogrammet, landets enda djursjukskötarutbildning på universitetsnivå, ger dig en helhetsbild och en fördjupad förståelse för djuromvårdnad och djursjukvård vilka är områden där kraven på kompetens ökar. I utbildningen skaffar du dig kunskaper och färdigheter genom teoretisk fördjupning och färdighetsbaserade övningar. 

Undervisningen bygger på att du som student får ta mycket eget ansvar, jobba med verklighetsanknutna situationer och därmed lära dig ett arbetssätt som du kommer att ha nytta av i framtiden. Du kommer att möta lärare och handledare med mycket god ämnesmässig och pedagogisk kompetens.
(Kilde: www.slu.se)

Opptakskrav

For å kunne søke, må du ha generell studiekompetanse (grundläggande behörighet) samt følgende fagkrav:

  • Praktisk eller teoretisk matematikk fra andreklasse VGS
  • Et realfag på andreklassenivå: Fysikk 1, kjemi 1 eller biologi 1

Du søker med førstegangsvitnemål. Dersom du mangler ett eller flere fag, kan du ta opp disse og legge de nye fagene på et eget kompetansebevis.

I Sverige er det to veier til opptak. Du kan søke på grunnlag av karaktergjennomsnittet på førstegangsvitnemålet og/eller på grunnlag av Högskoleprovet. Fagkravene gjelder i begge kvotene.

Karaktersnitt

Dersom du har et høyt snitt kan det holde å søke på grunnlag av karaktersnittet på førstegangsvitnemålet. Du finner siste tilgjengelige karaktersnitt på lærestedets hjemmeside under «BI». I 2014 var snittet på 21,1.

Her kan du oversette ditt norske karaktersnitt til svensk. Husk at norske tilleggspoeng kun telles i Norge, så det er rent karaktersnitt som oversettes til svensk. Men hyggelig nok får du svenske tilleggspoeng for utlendinger, og du kan få opp til 2,5 svenske tilleggspoeng ut fra hvor høyt ditt svenske snitt er.

Högskoleprovet

Dersom du er usikker på om snittet ditt holder, eller vil maksimere dine sjanser for å komme inn, bør du også ta Högskoleprovet. Dette er en opptakstest til høyere utdanning i Sverige og 1/3 av alle studieplasser er forbeholdt søkere med gode resultater herfra. Du testes blant annet i matematikk og logikk, samt språk (svensk og engelsk). Poengskalaen går fra 0-2, der 2 er best. I 2014 var nødvendig poengsum til SLU 1,55.

Hvordan søke

Du søker om opptak via søkeportalen www.antagning.se
Søknadsfristen er 15. april.

Godkjenning

Det er Mattilsynet som godkjenner dyrepleieutdanning fra utlandet.

Les mer om godkjenning av dyrepleieutdanning fra utlandet.

Finansiering

Det er gratis å studere i Sverige.
ANSAs side om finansiering kan du lese om stipend og lån fra Lånekassen.