"All the world's a stage," sa Shakespeare. Gjør verden til din scene og studer teater i utlandet!

Hva innebærer utdanning innen teater?

Du kan studere teater i hele verden på både bachelor- og mastergradsnivå. Du kan velge mellom ulike fagretninger, som scenografi, filmvitenskap, drama og musikkteater.

Les om teater og drama på Utdanning.no.

  • Teater i utvlagte land

Aktuelle land

Du kan få støtte fra Lånekassen til å studere teater i hele verden såfremt studiet regnes som høyere utdanning.