Du kan studere fotografi på både bachelor- og masternivå i Sverige. Du kan studere det som eget kunstnerisk fag (konstnärligt kandidat- og/eller masterprogram i fotografi), som en del av en grad innen for eksempel visuell kommunikation, eller du kan studere bildjournalistik om du ønsker å bli fotojournalist. Göteborg universitet og Mittuniversitetet er eksempler på læresteder med fotografiutdanning. Det er gratis å studere i Sverige. Undervisning går vanligvis på svensk.

Finne fag og lærested

Bruk søkemotoren www.studera.nu for å finne frem til fag og lærested. Hak av for kurs om du vil ta enkeltemner, og program om du vil ta kandidat (bachelor) eller master. 

Opptakskrav

Du finner opptakskrav på lærestedets hjemmeside under behörighet/behörighet og urval. Til kreative og utøvende utdanninger vurderes gjerne studenter ut fra arbeidsprøver og eventuelt intervju. Til mastergrader skal du i tillegg ha en relevant bachelorgrad innen samme fagkrets.

Hvordan søke

Du søker via søkeportalen www.antagning.se Søknadsfristen finner du på lærestedets hjemmeside. Den offentlige søknadsfristen i Sverige (for å begynne på høstsemesteret) er 15.april, men til mange kreative fag er den 15. januar (for eksempel til kontsnärligt kandidatprogram i fotografi ved Göteborg universitet). Dette gjelder på både bachelor og masternivå.

Finansiering

Utdanning i Sverige er gratis. Les om lån og stipend fra Lånekassen på ANSAs side om finansiering