New Zealand har åtte universiteter og seksten polytekniske høgskoler med et bredt studietilbud. Lærestedene har rullerende opptak. Du søker direkte til skolen eller gjennom en norsk agent som representerer lærestedet.

Utdanning på New Zealand

New Zealand består av to hovedøyer, Nordøya og Sørøya. Omtrent tre fjerdedeler av landets befolkning bor på Nordøya, og fem av åtte universiteter befinner seg også her. Hovedstaden er Wellington, som ligger sør på Nordøya, mens Auckland er den største og mest folkerike byen.

Utdanning på New Zealand er delt inn i to nivåer; undergraduate (bachelor)og postgraduate (honours, diplomas, certificates, master og PhD).

En bachelorgrad på New Zealand går som regel over tre eller fire år. Etter fullført bachelorgrad, kan du gå videre til studier på graduate- og postgraduate-nivå. Det finnes flere ulike studieløp:

  • Graduate Certificate/Diploma: 0,5 – 1-årig studium. Kan tas som en forberedelse før postgradute studies. Du kan velge å fordype deg videre i fagområdet fra din bachelorgrad, eller fordype deg i et nytt fagområde.
  • Honours: Etter du har fullført en bachelorgrad, kan du bygge på graden med en «Honours». Dette er et ekstra år med fordypning innen ditt fagfelt, og innebærer som regel en større oppgave. Disse programmene er ofte på et høyt akademisk nivå, og krever ofte at du har gode karakterer fra din bachelor.
  • Postgraduate Certificate/Diploma: 0,5 - 1-årig studium, hvor du som regel fordyper deg videre i fagområdet fra din bachelorgrad. Dersom du har jobbet i noen år, kan dette også være en måte å videreutvikle og spesialisere din kompetanse. Postgraduate diploma har en lengre varighet og er mer inngående enn et postgraduate certificate, og kan inneholde et selvstendig forskningsprosjekt. Et postgraduate diploma kan inngå som det første året i en toårig mastergrad.
  • Master’s degree: Mastergradene har en varighet på ett til to år. Det finnes to typer mastergrader; research og coursework (taught). Førstenevnte er en forskningsbasert master, hvor du skal presentere funnene dine i en større akademisk oppgave. En coursework-master består som regel av fagundervisning med forelesninger og workshops, oppgaveinnlevering og eksamener. Noen coursework-mastere kan inneholde en større oppgave.
  • PhD: Doktorgradene strekker seg som regel over tre år.

 

Søknadsfrister

Søknadsfrister varierer fra skole til skole, så undersøk alltid dette direkte med lærestedet eller agenten du søker gjennom.

Universitetene på New Zealand har rullerende opptak, som betyr at det ofte er mulig å søke tett opp mot studiestart, så fremt det er ledige studieplasser. Likevel anbefales det å komme i gang med søknadsprosessen så tidlig som mulig, slik at du har god tid til å ordne alt det praktiske som visum, Lånekassen og organisering av reisen.

 

Som ANSA-medlem kan du delta på mange arrangementer i regi av ANSA New Zealand. (Foto: ANSA New Zealand)

Finn din skole i New Zealand!

New Zealand har åtte universiteter som tilbyr studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Du kan også studere ved én av New Zealands 16 polytekniske høgskoler.

Study in New Zealand er den offisielle siden for utdanning på New Zealand. Du kan bruke denne søkemotoren for å finne frem til studieprogrammer som tilbys ved de ulike lærestedene. 

 

 

Auckland

Opptakskrav

Opptakskrav vil variere mellom læresteder og programmer. Detaljert informasjon om opptakskrav finner på det aktuelle lærestedet nettside.

Undergraduate

Du vil som regel bli vurdert på karaktersnitt og fagkrav. Mange skoler foretrekker 3.5 eller bedre fra videregående. Noen universiteter har veiledende poenggrenser for norske søkere, som du kan finne på nettsidene deres. Her kan du se et eksempel på veiledende poenggrense for opptak til undergraduate-programmer ved University of Otago.

Til enkelte utdanninger (spesielt kreative studier) vil det også være spesifikke opptakskrav som portefølje, intervju, audition og lignende.

Postgraduate:

Generelt sett må du ha karaktersnitt C eller bedre fra din bachelor, for å bli vurdert.

Til mange postgraduate-studies vil det være krav om at du har en bachelor innen samme fagfelt og innfrir eventuelle fagkrav, men noen programmer er åpen for søkere med en annen akademisk bakgrunn.

For opptak til enkelte mastergrader, kreves det at du har fullført ett år med postgraduate-studier, som for eksempel et postgraduate diploma eller en honours. Det kan også være krav om relevant arbeidserfaring, og at du må sende inn CV, motivasjonsbrev og lignende.

Enkelte utdanninger (spesielt kreative studier) vil ha spesifikke opptakskrav som portefølje, intervju og audition.

Se eksempel på opptakskrav for Taught Postgraduate Entry, Research Postgraduate Entry og Doctoral Entry ved University of Auckland.

Språktest

De fleste lærestedene krever at internasjonale studenter tar en språktest, enten IELTS eller TOEFL.

For opptak til bachelor godtar noen læresteder karakter 4 eller bedre fra engelsk VG1, som et alternativ til språktest. Dette vil fremkomme på universitetenes nettsider under informasjonen om «English language requirements» for internasjonale studenter.

Her kan du se et eksempel fra University of Auckland: «English language proficiency requirements and international English language equivalencies» (side 9).

Dersom du søker gjennom en norsk agent vil du som regel slippe språktest.

Merk at engelsk fra videregående som regel bare vil være gyldig i et visst antall år etter du gikk ut fra videregående.

For opptak til master, vil de fleste universiteter kreve en språktest.

Hvordan søker jeg?

Slik søker du

Du søker direkte til lærestedet ved å fylle ut deres online søknad, og legger ved eller ettersender nødvendige dokumenter som vitnemål oversatt til engelsk, resultater fra språktest, CV, kopi av pass og lignende.

Du finner detaljert informasjon om søknadsprosessen på det aktuelle lærestedets nettside.

Søk gjennom en agent

Flere norske agenter samarbeider med universiteter på New Zealand, og kan tilby gratis veiledning og hjelp med søknadsprosessen.

Hva er en agent? Les mer på vår informasjonsside om agenter

Finansiering

I NZ betaler du skolepenger. Disse ligger vanligvis mellom 20-25 000 NZD i året. På ANSAs side om finansiering kan du se hvor mye du får i årlig støtte (stipend og lån) fra lånekassen.