The Fletcher School of Law and Diplomacy ved Tufts University er den eldste utdanningsinstitusjonen for internasjonale studier i USA og er kjent som en av de beste skolene i verden innen dette fagfeltet. 

Campus befinner seg i den rolige studentbyen Medson i Massachusetts, som ligger en snau halvtime med bil unna urbane Boston. The Fletcher School tilbyr en flerdisiplinær utdanning i internasjonale studier gjennom fem masterprogrammer og et doktorgradsprogram.

Studiefag ved The Fletcher School

Studentene, som kommer fra mer enn 70 land, har mulighet til å fordype seg i og kombinere fag innen:

  • Internasjonal lov og organisasjon
  • Diplomati
  • Historie
  • Politikk
  • Økonomi
  • Internasjonal business


Studiemiljøet er dynamisk og preges av diskusjoner og samarbeid med medstudenter og lærere.

Intervjuer med tidligere og nåværende studenter

Denne korte introduksjonsvideoen til Fletcher School gir et overblikk over skolen og inneholder korte intervjuer med tidligere og nåværende studenter.

The Fletcher School-programmer

Master of Arts in Law and Diplomacy (MALD)

En toårig mastergrad i internasjonale studier. Minimum to års arbeidserfaring anbefales.

Master of International Business (MIB)

Et toårig masterprogram i internasjonal business. Minimum to års arbeidserfaring anbefales.

Master of Laws in International Law (LLM)

Et ettårig masterprogram i internasjonal jus. Minimum 3-5 år med arbeidserfaring innen jus anbefales.

Master of Arts (MA)

Et ettårig masterprogram beregnet på folk som er midt i karrieren sin fra regjeringer, internasjonale organisasjoner eller private organisasjoner. Minst 8 år relevant arbeidserfaring er nødvendig for å kunne søke.

Global Master of Arts Program (GMAP)

For de som ikke har mulighet til å tilbringe et helt år på campus kan GMAP være et alternativ. Programmet kombinerer tre intensive opphold over to uker på campus med et omfattende internettstudium. Minst 8 år relevant arbeidserfaring er nødvendig for å kunne søke.

Doctor of Philosophy (PhD)

Dette programmet retter deg mot deg som har en master på minimum halvannet med bakgrunn innen internasjonale studier eller er relatert felt.

Doktorgradssøkere må i tillegg til opptakskravene under:

  • Skrive et ekstra essay
  • Skrive et forslag til doktorgradsavhandling (2-5 sider)
  • Sende inn masteroppgaven eller eksempel på skriftlig arbeid
  • Sende inn en liste over andre doktorgradsprogrammer man søker til

Opptakskrav PhD-søkere

Se også Fletcher’s søknadsguide 

Søknadsfrist

De ulike programmene ved skolen har ulike søknadsfrister.

Skolen har opptak på både vår- og høstsemesteret.

Skolepenger

Skolepengene varierer mellom de ulike programmene, og ligger på mellom 40.000-71.000$. En full prisoversikt finner du på nettsidene til skolen.  

Finansiering

I tillegg til lån og stipend fra Lånekassen finnes det flere stipender man kan søke på, og Fletcher School gir 7 millioner dollar i stipender hvert år. Finn en full oversikt over stipender

Kontaktperson

Adeline Wong, assisterende direktør for GMAP-programmet: adeline.wong@tufts.edu