Hvorfor ikke studere den største tendensen innen internasjonal politikk? Charlott S. Johansen måtte til USA for å finne drømmemasteren i global utviklingspolitikk, men føler seg nå i en gyllen, eller skal vi si grønn, posisjon på fremtidens jobbmarked.

Tekst og foto: Charlott Sandor Johansen

Med en vellykket klimaavtale hamret fast i Paris på slutten av fjoråret og FNs mål om bærekraftig utvikling satt som arbeidsplan for å bekjempe klimaendringer, har mye fokus blitt rettet mot en grønnere utvikling. Dette skiftet ser man også innenfor utdanning. Studieprogram innen blant annet arkitektur, energi, business og politikk har nå fått nye vinklinger rettet mot bærekraftig utvikling og en grønn fremtid.

Nettopp her havnet jeg og ble for en måned siden ferdig med en mastergrad i global utviklingspolitikk med fokus på miljø og utvikling ved Boston University. Mange nyutdannede trer inn på et usikkert jobbmarked. Jeg føler meg derimot optimistisk da jeg tror at utvikling og miljø vil få en fast rolle i næringslivet i flere tiår fremover.  

En internasjonal utdanningspolitikk

Når jeg forteller bekjente, familie og venner i Norge hva jeg har brukt ett og et halvt år og tusenvis av kroner på, får jeg mange spørrende blikk tilbake. Etter et par minutters forklaring begynner bitene av hva utdanningen min faktisk innebærer å falle på plass. Og de, som meg, begynner å se de uendelige mulighetene denne utdanningen tilbyr. Så hva innebærer egentlig en mastergrad i global utviklingspolitikk?

Global og internasjonal utviklingspolitikk gir studentene en dynamisk og interdisiplinær utdanning med fokus på flere aspekter innenfor utviklingsarbeid; spesielt folkehelse, politisk økonomi, miljø og politikk. En slik faglig bredde gir studentene en mer overordnet og komplett forståelse for hva som faktisk skjer i verden og hvordan dette henger sammen med utviklingsproblemer og mulige forbedringer i verdenssamfunnet. Min mastergrad inkluderte obligatoriske fag som; Poverty, Health and Development, Political Ecology og Fundamentals of International Relations. Andre skoler som tilbyr en lignende grad er blant annet Georgetown University, Duke University og Columbia University. Alle tilbyr en bred utdanning med tilsvarende påkrevde fag, samt valgfag. I tillegg til disse er økonomi og statistikk påkrevd for å forbedre de analytiske ferdighetene som er nødvendige i en faglig, kvantitativ mastergrad.

En grønnere fremtid

En mastergrad i global utviklingspolitikk gir studentene en utdanning som er tilrettelagt for fremtidig arbeidsplasser ved å ha fokus på utviklingsarbeid både i utviklingsland og i utviklede land. Mye av skolearbeidet her i USA innebærer planlegging og forskning på politikk, praktiske oppgaver og tiltak som kan bidra til en forandring i verdenssamfunnet. Elever blir oppfordret til å søke praksis ved internasjonale organisasjoner i sommerferiene og flere av skolene har obligatorisk, internasjonal felterfaring under studiene hvor de blir stasjonert i utviklingsland. I tillegg er hovedvekten av graden basert på et Capstone-prosjekt. Dette prosjektet gir studentene en mulighet til å sette teorien ut i praksis. Dette kan for eksempel være ved å svare på spørsmål stilt av klienter fra regjeringer, internasjonale eller ikke-statlige organisasjoner. Jeg var med på et Capstone-prosjekt for World Resource Institute der vi forsket på i hvilken grad multilaterale utviklingsbanker finansierer “grønne” elektrisitetsprosjekter og til hvilken grad disse prosjektene er miljømessig og sosialt ivaretatt av bankene. Utviklingsbanker og deres rolle i bærekraftig og grønn utvikling har vært hovedfokus for mastergradsveilederen min her på Boston University. Det å få jobbe med han og få delta på møter med flere av hans kollegaer som har besøkt skolen, har vært utrolig spennende.

Bærekraftig utvikling og en grønnere verden har fått raskt økende fokus i utviklingsarbeid. Denne type utviklingen er ikke lenger begrenset til utviklingsland, siden de største miljøsynderne er som regel «utviklede» land. Denne grønne og bærekraftige retningen innenfor global utviklingspolitikk fanget min interesse, og jeg har fokusert utdanningen min på miljø, klima, naturressurser og bærekraftig utvikling; både for land som Norge og utviklingsland.

Det å skildre, identifisere, studere, forske på og foreslå konkrete politiske tiltak med mål om å forbedre verdenssamfunnet er utrolig spennende, vanskelig og ikke minst interessant. Når man går i gang på en problemstilling dukker det ofte opp flere nye og relaterte problemstillinger. Alle type samfunn, enten det gjelder Nigeria, Costa Rica, Norge eller Russland, kan bli mer bærekraftige og videreutviklede. Min utdannelse har gitt meg den faglige tyngden til å understreke dette i diskusjoner og prosjekter.

«Bærekraftige» arbeidsplasser?

Selv om en mastergrad i utviklingspolitikk kan virke veldig vag, er det også her styrken i den ligger. Ved at vi lærer flere aspekter ved utvikling og tar en fordypning i hva vi virkelig interesserer oss for, kan vi videre arbeide innenfor mange ulike felt. De store internasjonale arbeidsplassene som Verdensbanken, Utenriksdepartementet, FN, Leger Uten Grenser, Verdens Matvareprogram og EU er selvfølgelig svært ettertraktet som arbeidsgivere blant studenter. Men konsulentfirmaer, frivillige organisasjoner, store selskaper som Goldman Sachs og Mercedes-Benz, samt gründerselskaper er også steder hvor vår utdanning i høy grad er relevant og vil være en ressurs. Vi har lært å se på verden og globale utfordringer på en mer helhetlig måte, og har trent på å analysere aktuelle problemstillinger slik at vi kan identifisere og foreslå fremtidsrettede og bærekraftige løsninger.

Jeg har fokusert på bærekraftig forvaltning av naturressurser og hvilken rolle slik forvaltning kan spille i utviklingsarbeid, med spesielt fokus på åpenhet, ansvarlighet og likestilt utvikling. Dette er fagområder jeg ønsker å fortsette med, og jeg ser nå etter jobber innen energiutvikling og forskning. Jeg er også interessert i konsulentarbeid rettet mot klima og miljøspørsmål, samt stillinger innen internasjonal politikk og samarbeid.

Arbeidsmulighetene innenfor mitt fagområde er mange, og de øker i takt med bevisstgjøringen av de utfordringene vi står ovenfor. I de siste årene har jeg sett et økt fokus fra regjeringer, media, forbrukere og produsenter for å øke deres grønne profil og status. Derfor har jobbmuligheter innenfor dette feltet blitt mer synlige og ettertraktet, samt at forskjellige arbeidsplasser har begynt å se at vår utdanning kan brukes til langt mer enn innen de typiske «redd verden»-jobbene. 

Med en fersk utdanning fra USA vil jeg være med på å forske, skape og delta i denne fremtidsrettede og grønne utviklingen.  – Og jeg er sikker på at det er plass til flere som tenker det samme som meg!