Stipender til USA

Det finnes flere stipender som det kan være aktuelt for deg å søke på dersom du vil studere i USA. Her har vi samlet en oversikt over noen alternativer.

Publisert: 28.10.2014 - Oppdatert: 17.01.2017

Stipend fra universitetet ditt

Mange universiteter deler ut stipender også internasjonale søkere kan søke på. Av og til blir du vurdert til stipender som en del av søknadsprosessen til universitetet, andre ganger må du sende inn en egen søknad. Forhør deg med universitetet du søker deg til for mer informasjon.

Fulbright

Fulbright-stipendet gis til studenter som ønsker å gjennomføre en hel, eller deler av, en master- eller ph.d.-grad i USA. Stipendbeløpene varierer fra NOK 100.000,- til NOK 200.000,- For det akademiske året 2017-18 er søknadsfristen: 1. oktober 2016.

NORAM

Norge-Amerika Foreningen tilbyr stipender til både bachelor, master -og PhD-studenter. På bachelornivå kan du få støtte hvis du søker på en av NORAMs samarbeidsskoler. Til master -og doktorstudenter deles det ut opptil 35 stipend i året. Stipendbeløpene er fra ca. USD 2.000 til USD 20.000.

Idrettsstipend

Collegeidrett i USA er et fenomen som gjør at man kan kombinere idrett med høyere utdanning. Et idrettsstipend kan helt eller delvis finansiere dine studier på et college eller universitet i USA. Les mer om dette i den amerikanske ambassadens informasjonsbrosjyre om idrettsstipend i USA.

Aker Scholarship til master -og PhD-studenter

Aker Scholarship gir støtte til master -og PhD-studenter som vil studere på Caltech, MIT, Harvard, Stanford eller University of Pennsylvania. Stipendet gir deg finansiering som supplerer andre støtteordninger, og du vil normalt ikke pådra deg studielån under oppholdet.

Søknadsperiode: 20. september til 20. oktober 2015.

Jansons Legat

Jansons Legat gir støtte til studieopphold i utlandet, når dette vil ha betydning for mottakerens fortsatte virksomhet eller utdanning. Det vil særlig bli lagt vekt på at stipend­arbeidet kan få betydning for nærings­virksomhet i Norge, herunder håndverk og kunsthåndverk.

Holst-stipendet

Johan Jørgen Holst Minnefond gir støtte til en norsk student som tar bachelorgrad i statsvitenskap ved Columbia College, som er en del av Columbia University i New York. Dette er den samme graden som Holst selv i fikk i 1960. Studenter fra relevante fagfelt (samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag, økonomi og språkfag) som har studert ett eller to år i Norge kan søke. Studenten skal fullføre en bachelorgrad i statsvitenskap ved Columbia.

Georgia Rotary Student Program

Søkere mellom 18-25 kan søke på the Georgia Rotary Student Program og få både skolepenger og bolig dekket for et skoleår i staten Georgia.

The American Women's Club of Oslo

The America Women's Club of Oslo deler ut 100 000 kroner i stipend for høyeregradsstudier eller yrkesrettet utdanning som omhandler barn/ungdom med spesielle behov, alderdomspleie og helsesektoren. Søknadsfrist er 1.februar 2015. 

Brittingham Viking Organization

Brittingham Viking Organization har to stipender som norske studenter som vil studere i USA ved University of Wisconsin-Madison kan søke på. Det ene stipendet er et sommerstipend for sommeren, og det andre er for skoleåret. 

Studier i Minnesota

Torskeklubben sine stipender er tiltenkt studenter som allerede har en bachelorgrad eller tilsvarende fra Norge, og som kvalifiserer til opptak ved University of Minnesota i den amerikanske midtvesten. 

Scandinavian Scholarship Foundation

Scandinavian Scholarship Foundation deler ut stipender til skandinaviske studenter som vil studere i USA. Beløpet avhenger av sponsorer. Det nåværende beløpet er 500 USD. Søknadsperioden er 1.12.15-26.5.16.

Lakselaget

The Lakselaget Scholarship Fund and Opportunity Funds were established to celebrate, encourage and advance the organization's motto, women who swim against the current. Their goals are to promote the international connections between Norway and Minnesota, and learn, teach and share knowledge that will benefit women in their complex roles in today's society. 

Det norske finansinitiativet (NFI)

NFIs stipendordning for doktorgradsstudenter er etablert for å motivere studenter til å satse på doktorgradsstudier i finansiell økonomi ved topprangerte læresteder i verden.

Stipendet er på 200 000 kroner per studieår og tildeles på årsbasis. Stipendet kan fornyes årlig så lenge doktorgradsprogrammet hos vertsinstitusjonen varer, men har en øvre begrensning på fem studieår. 

Generalkonsul O.J. Storms stipendiefond

Generalkonsul O.J. Storms stipendiefond deles ut til studenter som ønsker å studere i Frankrike, England eller USA for å lære mer om fransk og engelsk kultur.

Professor Dr. Agnes Mathilde Wergelands legat

Professor Dr. Agnes Mathilde Wergelands legat deles ut til kvinnelige studenter som er immatrikulert ved Universitetet i Oslo og studerer eller har studert historie der. Studiene i USA må omhandle Norges forhold til USA, enten med hensyn til befolkning, handelssamkvem, tollpolitikk eller mellomfolkelig forbindelse i alminnelighet. Stipendet kan også utdeles som reisebidrag til en kvinnelig student som vil studere historie i USA.

The Marshall Plan 50th Anniversary Research Travel Fund

The Marshall Plan 50th Anniversary Research Travel Fund gir stipender til nåværende og tidligere studenter, også doktorgradsstudenter, ved Institutt for britiske og amerikanske studier som ønsker å reise til USA i forbindelse med studier av amerikansk kultur, språk og/eller samfunnsliv.

Torskeklubben

Torskeklubben har opprettet et nytt årlig stipend, til studier ved University of Wisconsin-Madison, USA. Stipendet deles ut til en norsk student per skoleår, og dekker skolepenger og materiell, i tillegg til bo- og reiseutgifter til en verdi av ca. 42.000 USD.

Mer informasjon om stipendet, søknadskriterier og hvordan du søker finner du her.

Søknadsfristen for skoleåret 2017/2018 er 15. februar 2017.

Legathåndboken

Legathåndboken inneholder en oversikt over stipender og legater i Norge. Det kan være litt av en skattejakt, men det er verdt å prøve!

Har du tips om stipender for studenter som ønsker å studere i USA? Ta kontakt med ANSA på studinfo@ansa.no!

Bannerfoto: Boston. Av Dale Cruse.