Du kan få støtte fra Lånekassen til å lære japansk i Japan i forkant av utdanningen din der.

Hva er mulig med støtte fra Lånekassen?

  • Du kan få språkstipend fra Lånekassen for å ta et ta et kort språlkurs før du skal studere i utlandet, enten du skal på utveksling eller ta en hel grad. 
  • Du kan få støtte til ta et lengre språkkurs fra 3 - 12 måneder (språklig tilrettelegging).

Kort språkkurs

Du kan søke om språkstipend fra Lånekassen (20 516 NOK) hvis du har kommet inn ved et godkjent japansk lærested, skal studere på japansk, og trenger et kortere språkkurs i forkant av studiene.

Kurset må vare i minst fire uker og du må ha minimum 15 undervisningstimer i uken. Dette alternativet er også aktuelt for deg som skal på utveksling fra et norsk lærested.  

Språklig tilrettelegging

Ønsker du å ta hele utdanningen din i Japan, kan du få støtte fra Lånekassen til et lengre språkkurs. Det betyr at du kan ta inntil 12 mnd. med språkkurs ved et japansk universitet eller et språksenter. Du må avslutte opplæringen med Japanese Proficiency Test (JLPT). 

Japanese Proficiency Test (JLPT)

For å teste hvilken språknivå man er på i japansk, brukes testen Japanese Proficiency Test (JLPT). Testen har fem nivåer, med nivå N5 som det letteste og nivå N1 som det vanskeligste. Mange universiteter krever at man er på N2 eller N1 for at man skal kunne komme inn på skolen. Det anslås at man trenger 1–2 års intensivkurs i Japan for å oppnå dette nivået.

JLPT kan tas i desember hvert år på CBS i København.

Hvor kan jeg lære japansk?

De fleste universitetene har egne språksentre hvor du kan ta forberedende kurs i japansk. Noen av universitetene som tilbyr utdanning på engelsk, gir mulighet til å lære japansk som en del av studiene, slik at man mot slutten av utdanningen også kan avlegge fag på japansk.

Søk gjennom en agent

EF har også et språkopplæringstilbud i Tokyo. Les mer om dette på EF sine sider.

Hva er en agent? Les om dette på ANSAs side om godkjente agenter.