I Hong Kong møtes øst og vest, gammel og ny kultur. Her snakkes både kinesisk og engelsk, og du kan studere mange ulike emner på engelsk. I Hong Kong snakkes også kantonesisk, en kinesisk dialekt, i tillegg til engelsk.

Utdanning i Hong Kong

Hong Kong har 13 universiteter og høgskoler. Undervisningsspråket er engelsk. Studieåret i Hong Kong går fra september til juni. Søknadsfristene varierer, men du bør søke minst 5 måneder før studiestart. En bachelorgrad er normert til fire år og en mastergrad tar mellom ett til to år.

Hvor kan jeg studere?

Du kan finne frem til aktuelle fag og læresteder ved å bruke Study in Hong-Kong, søkemotoren til utdanningsmyndighetene i Hong-Kong.

Opptakskrav og søknadsprosess

Du søker direkte til universitetet. Lærestedet bestemmer fag, karakterer og eventuelt hvilken språktest (TOEFL/IELTS) eller annen opptakstest du trenger for å få studieplass. Du kan laste ned søknadsskjema fra universitetenes websider. Send søknaden sammen med andre relevante papirer (motivasjonsbrev, referansebrev, CV, etc) direkte til skolen. Begynn planleggingen tidlig, minimum seks til ni måneder før studiestart.

Oversikt over opptakskrav for universiteter i Hong-Kong

Finansiering

Vanligvis ligger skolepenger i Hong Kong mellom 50 000 - 130 000 NOK årlig. Mastergrader og MBA er noe dyrere. Når du har fått opptaksbevis, kan du søke om støtte fra Lånekassen. 

Nyttige lenker

 

Bannerfoto: Barbara Willi.