Med elleve offisielle språk og mange folkegrupper er mangfoldet det som særpreger kulturen i Sør-Afrika. Du kan studere på både engelsk og afrikaans. Film og samfunnsfag er de mest populære fagene for norske studenter i Sør-Afrika, men også fag som sosialt arbeid og politikk er etterspurte fag.

Om bachelorgraden

I Sør-Afrika er bachelorgraden treårig. Du kan deretter bygge på med et honours-år som gir deg mulighet til å studere videre på masternivå i Sør-Afrika. Du kan studere på engelsk, eller afrikaans om du har lyst til å lære deg et nytt språk. Skoleåret begynner i februar og avsluttes i november. Året er vanligvis delt inn i to semestre, med en ferie i månedsskiftet juni/juli. Studiestart er normalt kun i februar, med skal du på utveksling kan du begynne begge semestrene.

Finne fag og lærested

Det finnes 26 universiteter i Sør-Afrika, som alle har et omfattende studietilbud. På deres nettsider kan du finne en oversikt over studieretningene som tilbys. 

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse for å kunne søke på bachelorgrad i Sør-Afrika. Det er også vanlig at universitetene stiller krav til fag du skal ha hatt på videregående for å komme inn på en bestemt studieretning, for eksempel et eller flere realfag for å komme inn på ingeniør. Noen universiteter/utdanninger tar opp sine studenter via opptakstest. Du finner informasjon om opptakskrav på universitetets hjemmeside, under Admission og ikke minst Entry requirements. Dersom det ikke står der, kontakter du International office ved lærestedet og forhører deg.

De fleste universiteter krever at du skal ha tatt en engelsktest for å kunne søke. TOEFL og IELTS er de vanligste testene. 

Hvordan søke

Få godkjent vitnemålet ditt

For å søke på en bachelorgrad i Sør-Afrika må du søke om et Foreign Exception (Reg.28), også kalt Excemption Certificate. Dette er en bekreftelse fra de sørafrikanske utdanningsmyndighetene på at din norske skolegang er likeverdig den sørafrikanske. Du kan søke om denne bekreftelsen online. Velg "Start the Assessment", trykk "No" på neste side og velg deretter "Norway" i rullgardinen som kommer opp.  
Legg ved kopi av vitnemålet ditt (én på norsk og én oversatt til engelsk), samt kopi av passet ditt. Kopiene skal være stemplet hos enten Fylkesmannen, www.fylkesmannen.no, eller hos den sørafrikanske ambassaden i Oslo, telefon 23 27 32 20. Betal registreringsavgiften. Når søknaden din er ferdig behandlet vil både du, og universitetene du søker på, motta et Exemption Certificate.

Unntak

Dersom du søker deg til et teknisk universitet skal du sende vitnemålet ditt til South African Qualifications Authority, SAQA (www.saqa.org.za).

For deg som søker på universiteter i KwaZulu-Natalprovinsen skal du som regel sende papirene dine til godkjenning hos Central Applications Office, www.cao.ac.za Du vil finne opplysninger om hvor du skal sende vitnemålet ditt for godkjenning på lærestedets hjemmesider.

Søknad

Du finner søknadsskjema på universitetets hjemmeside. Dersom det ikke er tilgjengelig der, kontakter du universitetets internasjonale kontor og ber om å få det tilsendt.
Sammen med søknaden legger du en kopi av vitnemålet ditt på norsk og én på engelsk. Disse skal være stemplet hos en offentlig institusjon. 

 • Betal søknadsavgift (50-200 dollar).
 • Vær klar over at du må semesterregistrere deg før undervisningen starter, som regel i slutten av januar. 

Testresultatene fra TOEFL/IELTS skal sendes direkte til universitetet fra testsenteret.

Språk

Enkelte læresteder har undervisning kun eller delvis på afrikaans. Studenter som ønsker å studere ved ett av disse lærestedene blir vanligvis tilbudt et språkkurs i afrikaans. Det er midlertidig vanlig at eksamens- og oppgavebesvarelser foregår på engelsk. Dersom du ønsker å ta et språkkurs i engelsk, vil du finne en oversikt over de mange mulighetene på www.languageschoolsguide.com 

Skolepenger

I likhet med andre engelskspråklige land må du betale skolepenger for å studere i Sør-Afrika. Vanligvis ligger skolepengene for et skoleår på mellom 5 000 og 10 000 dollar i året. Helsefaglige studier koster ofte rundt 11 000 dollar. MBA (Master of Business Administration) kan koste opp til 25 000 dollar. Study Abroad/utveksling koster rundt 4 000 -5000 dollar per semester. 

Praktisk informasjon

Visum

Alle internasjonale studenter som skal studere i Sør-Afrika må ha et studentvisum. Så snart du har fått opptaksbevis fra et lærested bør du ta kontakt med den sørafrikanske ambassaden i Oslo. 

Det som skal med i visumsøknaden er:

 • Pass
 • Opptaksbevis
 • Passbilde
 • Bevis på at du har nok penger til ditt opphold i Sør-Afrika. Her trenger ambassaden bevis på at du har sparepenger, én støtteerklæring fra foreldrene dine eller papirer på mottatt lån og stipend fra Lånekassen.
 • Reiseforsikring
 • Diverse attester hvis du er er/har vært gift
 • Radiologisk rapport (ikke nødvendig dersom du har brev fra lege som bekrefter at alle røntgenbilder er normale).
 • Medisinsk rapport
 • Politiattest
 • 455 kroner for betaling av studentvisum

NB: Dersom du ikke har returbillett fra Sør-Afrika tilbake til Norge, må du også betale et depositum på rundt 7 000 kroner til ambassaden.

Pass godt på kvitteringen, ettersom du får pengene tilbake når du kommer hjem til Norge igjen.

Mastergrad

Mastergradene i Sør-Afrika varer mellom ett og to år.  Skoleåret begynner i februar og avsluttes i november. Året er vanligvis delt inn i to semestre, med en ferie i månedsskiftet juni/juli. Studiestart er normalt kun i februar, med skal du på utveksling kan du begynne begge semestrene. 

Det finnes tre typer mastergrader i Sør-Afrika:

 • Mastergrad basert på forskning (master by research)
 • Mastergrad basert undervisning (master by coursework)
 • Kombinasjonen av disse

Finne fag og lærested 

Det finnes 23 universiteter i Sør-Afrika, som alle har et omfattende studietilbud. På deres nettsider kan du finne en oversikt over studieretningene som tilbys

Opptakskrav

Du må ha en faglig relevant bachelorgrad for å kunne søke. Ved enkelte læresteder kreves det at du tar et honours-år før du kan søke. Opptak kan baseres på karaktersnitt, bacheloroppgave, eller visse fag du skal ha hatt i bachelorgraden. Les under Admission og Entry requirements på lærestedets hjemmeside for å få informasjon om opptakskrav. Du kan også kontakte deres internasjonale kontor for å få svar.

Det er vanlig at lærestedene krever at du hat tatt en engelsktest, for eksempel IELTS eller TOEFL med et visst score. Disse kan du ta i Norge. For informasjon om testene, se ANSA-siden om språktester.

Hvordan søke

Søknadsfristene er som regel i september- oktober for studiestart i februar. 

Du søker direkte til universitetet via hjemmesiden deres.

Det er vanlig å legge ved:

 • Bachelorvitenmålet oversatt til engelsk
 • Motivasjonsbrev (engelsk)
 • Ett eller flere anbefalingsbrev (engelsk)
 • CV (engelsk)
 • Eventuelt også et skriftlig arbeid du har gjort (engelsk) 

NB: I noen tilfeller er det nødvendig å få en godkjenning av bachelorgraden din fra SAQA.

Afrikaans

Enkelte læresteder har undervisning kun eller delvis på afrikaans. Studenter som ønsker å studere ved ett av disse lærestedene blir vanligvis tilbudt et språkkurs i afrikaans. Det er midlertidig vanlig at eksamens- og oppgavebesvarelser foregår på engelsk.

Skolepenger

I likhet med andre engelskspråklige land må du betale skolepenger for å studere i Sør-Afrika. Vanligvis ligger skolepengene for et skoleår på mellom 5 000 og 8 000 dollar i året. Helsefaglige studier koster ofte rundt 11 000 dollar. MBA (Master of Business Administration) kan koste opp til 22 000 dollar. Study Abroad/utveksling koster rundt 4 000 dollar per semestre. 

Praktisk informasjon

Visum

Alle internasjonale studenter som skal studere i Sør-Afrika må ha et studentvisum. Så snart du har fått opptaksbevis fra et lærested bør du ta kontakt med den sørafrikanske ambassaden i Oslo. Det koster rundt 500 kroner å få utstedt studentvisum. Har du alle dokumenter i orden når du leverer visumsøknaden på ambassaden, tar det cirka 2 uker før du får visumet.

Følgende skal med i visumsøknaden:

 • Pass
 • Opptaksbevis
 • Passbilde
 • Bevis på at du har nok penger til ditt opphold i Sør-Afrika. Her trenger ambassaden bevis på at du har sparepenger, én støtteerklæring fra foreldrene dine eller papirer på mottatt lån og stipend fra Lånekassen.
 • Lokal helseforsikring, for eksempel fra Momentum Health - merk at det anbefales at du har  en studentforsikring i tillegg; les mer om ANSAs studentforsikring.
 • Diverse attester hvis du er er/har vært gift
 • Radiologisk rapport (ikke nødvendig dersom du har brev fra lege som bekrefter at alle røntgenbilder er normale).
 • Medisinsk rapport
 • Politiattest
 • 455 kroner for betaling av studentvisum

NB: Dersom du ikke har returbillett fra Sør-Afrika tilbake til Norge, må du også betale et depositum på rundt 7 000 kroner til ambassaden.

Pass godt på kvitteringen, ettersom du får pengene tilbake når du kommer hjem til Norge igjen.

Folketrygden

Studenter som får støtte fra Lånekassen beholder medlemskapet sitt i folketrygden. Får du ikke støtte fra Lånekassen og skal studere mer enn 12 måneder i utlandet kan du søke om frivillig medlemskap i folketrygden. Kontakt NAV for mer informasjon om frivillig medlemskap.

Forsikring

Som student i utlandet er det svært viktig at du forsikrer deg. Selv om du har medlemskap i folketrygden behøver du en studentforsikring. ANSA tilbyr i samarbeid med AIG en forsikring som inneholder innboforsikring, 45 dagers reiseforsikring utenfor studielandet, hjemtransport og privatansvar.

Les mer om ANSA studentforsikring og avtalen med AIG

Hva kan ANSA gjøre for deg?

Er du medlem av ANSA mens du studerer i Sør-Afrika, kan du benytte deg av vårt store nettverk verden over. Vi avholder ulike typer arrangementer lokalt i landet hvor studenter selv tar initiativ til å arrangere noe, enten det er faglig eller sosialt. I Norge i kan du ta del i arrangementer som sommerseminar, generalforsamling og karrieredag. 

ANSAs sosialrådgiver bistår i små og store saker

I tillegg kan du under studietiden kontakte vår sosialrådgiver dersom du har utfordringer i forhold til lærestedet, utleier, Lånekassen, pplever ulykke eller blir syk/skadet, eller du trenger noen å prate med om små/store utfordringer. ANSAs sosialrådgiver har taushetsplikt og dersom hun ikke kan hjelpe deg vil hun sette deg i kontakt med de rette instansene. 

Foto: Wendy