Med elleve offisielle språk og mange folkegrupper er mangfoldet det som særpreger kulturen i Sør-Afrika. Du kan studere på både engelsk og afrikaans. Film og samfunnsfag er de mest populære fag for norske studenter i Sør-Afrika.

Utdanning i Sør-Afrika

Bachelorgraden er normalt treårig. Om du vil studere videre på masternivå i Sør-Afrika, kan du deretter bygge på med et honours-år som gir deg mulighet til å studere videre på masternivå i Sør-Afrika.

Skoleåret begynner i februar og avsluttes i november. Året er vanligvis delt inn i to semestre, med en ferie i månedsskiftet juni/juli. Studiestart er normalt kun i februar, med skal du på utveksling kan du begynne begge semestrene.

Les også Utdanning i verden sin side om studier i Sør-Afrika.

Hvor kan jeg studere?

Det finnes 23 universiteter i Sør-Afrika, som alle har et omfattende studietilbud. På deres nettsider kan du finne en oversikt over studieretningene som tilbys.

Gjennom søkemotoren til The Association of Commonwealth Universities kan du finne informasjon om ulike læresteder og fagretninger.

  • Fag i Sør-Afrika

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse for å kunne søke på bachelorgrad i Sør-Afrika.

For å kunne søke på en mastergrad må du ha en faglig relevant bachelorgrad. Ved enkelte læresteder kreves det at du tar et honours-år før du kan søke.

Opptak kan baseres på karaktersnitt, fagkrav eller opptakstester. Du finner informasjon om opptakskrav på universitetets hjemmeside.

Språkkrav

De fleste universiteter krever at du skal ha tatt en engelsktest for å kunne søke. TOEFL og IELTS er de vanligste testene.

Slik søker du

Slik søker du på en bachelorgrad

Du finner søknadsskjema på universitetets hjemmeside. Dersom det ikke er tilgjengelig der, kontakter du universitetets internasjonale kontor og ber om å få det tilsendt.

For å søke på en bachelorgrad i Sør-Afrika må du først ha et exemption certificate. Dette er en bekreftelse fra de sørafrikanske utdanningsmyndighetene på at din norske skolegang er likeverdig den sørafrikanske.

Som del av søknaden din må du også legge ved kopi av vitnemålet ditt på norsk og engelsk, samt kopi av passet ditt. Kopiene må være stemplet hos enten Fylkesmannen eller hos den sørafrikanske ambassaden i Oslo.

Det er vanlig å betale et søknadsgebyr på mellom 50-150 ZAR.

Slik søker du på et teknisk universitet

Dersom du søker deg til et teknisk universitet skal du sende vitnemålet ditt til South African Qualifications Authority, SAQA.

Slik søker du på universiteter i KwaZulu-Natal-provinsen

For å kunne søke på universiteter i KwaZulu-Natal-provinsen må du sende papirene dine til godkjenning hos Central Applications Office. Du vil finne opplysninger om hvor du skal sende vitnemålet ditt for godkjenning på lærestedets hjemmesider.

Slik søker du på en mastergrad

Du søker direkte til universitetet via hjemmesiden deres.

Som del av søknaden din kan du bli bedt om å sende inn:

  • Bachelorvitnemålet oversatt til engelsk
  • Motivasjonsbrev
  • Ett eller flere anbefalingsbrev
  • CV
  • Eventuelt også et skriftlig arbeid du har gjort

I noen tilfeller er det nødvendig å få en godkjenning av bachelorgraden din fra SAQA.

Søknadsfrist

  • Bachelor: slutten av september
  • Master: september/oktober

Søk gjennom en agent

En alternativ måte å søke på er gjennom norske aktører som tilbyr studier i Sør-Afrika.

Gateway tilbyr Mijløledelse, Ex.Phil og Ex.fac og andre tilleggsfag i Cape Town.

Hva er en agent? Les mer på vår informasjonsside om agenter.

Skolepenger og finansiering

I likhet med andre engelskspråklige land må du betale skolepenger for å studere i Sør-Afrika. Vanligvis ligger skolepengene for et skoleår på rundt 30.000 nok.

Les mer på våre sider om finansiering.

Foto: Axel Bührmann