ANSA Tsjekkia er ett av de mest aktive ANSA-landene når det kommer til å arrangere moro for sine medstudenter. Norske studenter som skal studere i Tsjekkia kan føle seg trygge på at de vil få en varm velkomst!

Utdanning i Tsjekkia

Over 350 norske studenter har valgt å legge studiene sine til Tsjekkia. Det er særlig de engelskspråklige studiene som trekker nordmenn.  Det er mulig å studere blant annet til medisin, fysioterapi og veterinær på engelsk. I tillegg finnes det flere realfaglige og samfunnsvitenskapelige bachelorutdanninger med mulighet for påbygging til master.

Høyere utdanning er organisert på samme måte som resten av Europa, med treårige bachelor- og toårige mastergrader. Det finnes omtrent femti læresteder for høyere utdanning i Tsjekkia, og studietilbudet er nærmest ubegrenset.

  • Fag i Tsjekkia

 

Hvor kan jeg studere?

Hvor kan jeg studere?

Du finner lister over hvor du kan studere hvilke fag samt fine presentasjoner av de forskjellige universitetene på Study in the Czech Republic.

Opptak og søknadsprosess

Opptakskrav

Du må minimum ha generell studiekompetanse.Vanlige opptakskrav kan være:

  • Språktest på engelsk (for eksempel TOEFL eller IELTS) eller tsjekkisk, avhengig av hvilket språk du skal studere på.
  • Motivasjonsbrev
  • Anbefalingsbrev
  • Opptaksprøver, for eksempel SAT eller skolens egne
  • Opptaksintervju

Mer om opptakskrav og informasjon om søknadsprosessen finnes på lærestedets nettsider.

Slik søker du

Du søker direkte til lærestedet, og du må alltid forhøre deg direkte med universitetet for å få informasjon om hvordan du skal gå fram. 

En søknad inkluderer normalt et elektronisk søknadsskjema, og du søker direkte til skolen med kopi av vitnemål og resultater fra språktest. Internasjonale søkere slipper vanligvis opptakstest (gjelder andre fag enn helsefag). Dersom det er opptakstester holdes disse mellom juni og september; tidligere for kunststudenter.

Oversette vitnemål

Vitnemålet må være oversatt, som oftest til tsjekkisk, men engelsk kan også være aktuelt. Du kan som regel henvende deg til din videregående skole for å få vitnemålet oversatt til engelsk, men trenger du å oversette til et annet språk, kan du ta kontakt med en statsautorisert translatør.

Søke gjennom en agent

Til helsefaglige studier kan du søke gjennom norske agenter som samarbeider med tsjekkiske universiteter. Da kan du ofte ta en eventuell opptaksprøve her hjemme i Norge, og du får hjelp gjennom hele søknadsprosessen.

Hva er en agent? Les mer på vår informasjonsside om agenter.

Lær deg tsjekkisk i Tsjekkia og studer gratis!

Dersom du velger å studere på tsjekkisk kan du, som tsjekkerne, studere gratis ved alle offentlige universiteter. Du kan få støtte fra Lånekassen til kortere språkkurs eller lengre språkkurs.  Du kan også få støtte til et lengre språkkurs i tsjekkisk når graden du planlegger å studere er på engelsk!

Charles University i Praha har tilbud om språkkurs både ved sitt språkinstitutt, og ved faculty of humanities.

Finansiering

Hovedregelen er at Lånekassen gir støtte til studier ved læresteder som er godkjent av utdanningsmyndighetene i Tsjekkia. Studiene må være på universitets- eller høyskolenivå, og foregå på heltid (gi minst 30 ECTS i semesteret).

Les om finansiering fra Lånekassen på ANSA.no.

Bannerfoto: Davidlohr Bueso