studier i sveits

I Sveits kan du kan du studere på tysk, fransk eller italiensk avhengig av hvilken region du velger å studere i.

Publisert: 17.09.2014 - Oppdatert: 22.11.2016

Utdanning i Sveits

Bachelorgraden i Sveits går vanligvis over tre år. 

Mastergraden i Sveits tar halvannet til to år å fullføre. I tillegg tilbyr universitetene en mastergrad som kalles Master of Advanced Studies (MAS) som går over minimum ett år. 

Skoleåret er delt høst- og vårsemester. Høstsemesteret begynner i september og går til desember. Vårsemesteret begynner i mars og varer til juni.

Hvor kan jeg studere?

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Sveits. Du kan bruke søkemotoren Crus.ch.

Tyskspråklige læresteder

Fransktalende læresteder

Italienske læresteder

Tospråklig læresteder

 • University of Fribourg
  Universitetet ligger i en tospråklig kanton og tilbyr undervisning på både tysk og fransk.

Opptakskrav

Opptakskrav til bachelorgraden

For å søke på en bachelor i Sveits må du ha generell studiekompetanse. Noen universiteter har karakter- og fagkrav. Det legges vanligvis stor vekt på matematikk- og naturfag, selv om studiet ditt ligger innenfor et annet fagfelt. 

Universitetene krever vanligvis at du kan dokumentere studieplass på et tilsvarende studium ved et godkjent universitet i Norge eller at du avlegger en opptakstest (Ecus-edu.ch). Dette er fordi utdanningsmyndighetene i Sveits ikke anerkjenner det norske vitnemålet som likeverdig det sveitsiske. Det finnes en standardisert opptakstest, men for eksempel St. Gallen har sin egen som du kan lese om på skolens hjemmeside.

Finn opptakskravene for norske studenter i Sveits 

Opptakskrav til mastergrad

Opptakskravene finner du på universitetenes hjemmesider. Du må vanligvis ha en bachelorgrad innenfor samme fagområde for å kunne søke. Det er også vanlig med anbefalingsbrev, motivasjonsbrev og språktest. All dokumentasjon må være oversatt til undervisningsspråket ved universitetet. 

Språktest

De fleste lærestedene i Sveits krever at du kan dokumentere dine språkkunnskaper i det språket det undervises i. Undersøk direkte med skolen hvilen test du må ta. 

Tysk

 • Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaf)
 • Neues Goethe-Zertifikat C1
 • Goethe-Zertifikat C2

Fransk

 • Diplôme d'études en langue française (DELF)
 • Diplôme approfondi de langue française (DALF)

Italiensk

 • Certificati di conoscenza della Lingua Italiana (CELI)
 • Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri (PLIDA)
 • Certificazione di Italiano come lingua straniera (CILS)

Engelsk

 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Lær deg fransk, tysk eller italiensk

Du kan få støtte fra Lånekassen til å lære deg fransk, tysk eller italiensk for å studere i Sveits.

Les om støtteordningene for å lære fransk, tysk eller italiensk i Sveits.

Søknadsfrist

Søker du på en bachelorgrad, er fristen til de aller fleste universitetene 30. april.

Søknadsfristene til master varierer, men er ofte i løpet av vinter og tidlig vår.

Slik søker du

Du søker direkte til skolen. Søknadsskjema (Anmeldung und Immatrikulationsantrag/Annonce et demande d’immatriculation) finner du som regel på nettsidene til lærestedet. 

Skolepenger og finansiering

Du får støtte fra Lånekassen til å studere på alle offentlig godkjente universiteter i Sveits. 

Les mer om finansiering fra Lånekassen på ANSA.no.

Foto: Emme Sofie Guneriussen