Mange nordmenn studerer fag som medisin og veterinær i Slovakia, men landet byr også på andre studiemuligheter på engelsk; særlig innen økonomi, politikk- og teknologifag.

Om utdanningen

Bachelorgraden i Slovakia kalles bakalár og varer fra tre til fire år. Mastergraden kalles magister og varer fra ett til tre år.

Studieåret

Studieåret i Slovakia består av to semestre; vintersemester fra 1.september til januar og sommersemester fra februar til juni.  

  • Fag i Slovakia

 

Hvor kan jeg studere?

Du kan finne frem til engelskspråklige studier på Studyin.sk  og hos Saia.sk hvor de med jevne mellomrom oppdaterer og legger ut en brosjyre med oversikt over utdanning på andre språk enn slovakisk

Til de fleste studier søker man direkte til skolen via deres hjemmesider. Til medisinstudiet i Martin kan du søke gjennom én av de norske agentene til skolen. De vil hjelpe deg med hele opptaksprosessen, og du vil kunne ta opptaksprøven her i Norge. 

Agenter som tilbyr studier i Slovakia

Hva er en agent? Les mer på vår informasjonsside om agenter

 

Lær deg slovakisk i Slovakia og studer gratis!

Dersom du velger å studere på slovakisk kan du, som slovakene, studere gratis på alle offentlige universiteter. Du vil få støtte fra Lånekassen, enten du velger å ta et kortere-  eller lengre språkkurs. Du kan få støtte til et lengre språkkurs i tsjekkisk også når graden din er på engelsk!

Språkkurs tilbys ved Institute for Language and Academic Preparation for Foreigners and Compatriots, ved Comenius University i Bratislava. Kurs i slovakisk tilbys også ved andre universiteter i Slovakia.

Opptak og søknadsprosess

Opptakskrav

Du må minimum ha generell studiekompetanse for å søke til bachelor, og (vanligvis) relevant bachelorgrad for å søke til master. Vitnemål må være oversatt til engelsk. Noen skoler vil kreve at det er oversatt av en godkjent translatør i Slovakia.

Andre opptakskrav kan også være aktuelle:

  • Språktest 
    Hvis du skal studere på engelsk er det vanlig å ta en TOEFL- eller IELTS-test.
  • Motivasjonsbrev
  • Skype-intervju
  • Anbefalingsbrev
  • Egne opptakstester

Søknadsfrister

Søknadsfrister bestemmes av hvert enkelt universitet men er vanligvis i slutten av februar eller mars. Dato, innhold og form (muntlig eller skriftlig) på opptaksprosessen bestemmes av de individuelle fakultetene. Opptakstestene holdes vanligvis mellom juni og september. Til kunststudier skjer opptakstester vanligvis tidligere, kanskje så tidlig som januar og med søknadsfrister allerede i november.  For medisin se nettsiden om medisinstudier i Slovakia

Utveksling

Flere norske læresteder har utvekslingsavtaler med slovakiske læresteder. Disse inngås ofte som en del av en bachelor- og/eller mastergrad. Forhør deg derfor alltid med lærestedene om de utvekslingsmulighetene som de kan tilby deg. Du kan også ordne utvekslingen din selv.

Finansiering

For studier på engelsk kan skolepenger ligge på mellom 500 til 12 000 EUR per skoleår. Studerer du på landets eget språk er studiene gratis, akkurat som her i Norge.

Les om støtte fra Lånekassen på ANSAs sider om finansiering.

Stipender

Du kan finne fram til stipender for norske studenter på Saia.sk.