Studier i russland

Norges naboland i nord kan tilby en rekke studiemuligheter på både engelsk og russisk. Vil du lære deg russisk før du begynner på utdanningen, kan du få støtte fra Lånekassen.

Publisert: 04.08.2014 - Oppdatert: 28.04.2017

Utdanning i Russland

Den russiske bachelorgraden (бакалавр) er normert til fire år. Mastergraden (магистр) er normert til to år.

 Skoleåret varer fra begynnelsen av september til slutten av juni, og er delt inn i to semestre med en vinterferie i mellom i forbindelse med den russiske julefeiringen.

Les også Utdanning i verden sin side om studier i Russland.

Hvor kan jeg studere?

Study in Russia kan du finne ut hvilke universiteter i Russland som tilbyr faget du vil studere. Du kan filtrere søket slik at du bare får fram engelskspråklige studiemuligheter.

Slik søker du

For å være kvalifisert for opptak må du ha generell studiekompetanse og ha en legeattest som viser at du er ved god helse. Søker du på en bachelorgrad bør du ikke være over 27 år.

Søknadsprosessen til bachelor- eller masterstudier i Russland består ofte av en eller flere opptaksprøver og/eller et intervju. I noen tilfeller kan du slippe opptaksprøve ved å få ditt norske vitnemål godkjent gjennom Glavekspertsenter (Главэкспертцентр). Noen universiteter kan også godkjenne papirene dine uten at du må gå gjennom dette senteret.

Lærestedene har ofte egne søknadsfrister for internasjonale søkere. Undersøk alltid søknadsfristen direkte med lærestedet. Last ned søknadskjema eller ta kontakt direkte med universitetet for å få det tilsendt.

Les også 5 steps to apply to a Russian University.

Russisktest 

De fleste universiteter vil kreve at du består en russisktest for å komme inn på utdanningen. Den vanlige testen heter Test of Russian as a Foreign Language (TRKI/TORFL).

Lær russisk 

De fleste utdanningsprogrammene i Russland er på russisk, og selv om det finnes flere studiemuligheter på engelsk, har du enda flere valgmuligheter om du studerer på russisk. I tillegg får du mye mer ut av oppholdet ditt i Russland når du behersker språket.

Lånekassen gir støtte til språklig tilrettelegging når du studerer land hvor det offisielle språket ikke er engelsk. Du kan få støtte til et eller to semestre med språkopplæring før du begynner på utdanningen.

Les mer om språklig tilrettelegging på Lånekassens hjemmesider.

De fleste russiske universiteter tilbyr egne programmer i russisk språk for internasjonale studenter som vil lære russisk. Kontakt universitetet direkte for mer informasjon.

Skolepenger og finansiering

Skolepengene i Russland ligger på rundt 300 USD i måneden for norske statsborgere, men dette varierer fra lærested til lærested.

Les mer om finansiering fra Lånekassen på ANSA.no.

Stipender

  • Russisk statsstipend
    Dersom du er helgradsstudent i Russland, kan du søke på et russisk statsstipend. Stipendet lyses ut i januar-februar, og du søker til SIU. Finn mer informasjon om stipendet på deres hjemmesider.
  • Stipend til sommerskole i Russland
    Du kan søke om stipend fra SIU for å delta på sommerskole i Russland. 

Artikler om Russland

Les mer om studier i Russland