Studier i Østerrike

I Østerrike finner du fantastisk vakker natur, og en så imponerende og storslått arkitektur at vanlige kontorbygg tilsvarer verneverdige bygninger i Norge. Det er definitivt ikke mangel på ting å gjøre, og i hovedstaden Wien kan du boltre deg i kulturelle begivenheter. 

Publisert: 17.09.2014 - Oppdatert: 22.11.2016

Utdanning i Østerrike

Østerrike har et betydelig utvalg av læresteder for høyere utdanning. Du kan velge mellom landets mange universiteter, høyskoler, akademier og institutter. 

Bachelorgraden i Østerrike tar tre år å fullføre. Mastergraden tar to år å fullføre. 

Vintersemesteret begynner i oktober og går til januar, mens sommersemesteret starter i mars og slutter i juni/juli. Undervisningsspråket er tysk, men det finnes også engelskspråklige tilbud.

40 norske studenter tar en hel utdanning i Østerrike, mens 41 studenter er der på utveksling (Tall fra Lånekassen 2015-2016).

STEOP - Østerrikes svar på Ex.Phil ved universitetene

STEOP, Studieneingangs- und Orientierungsphase, er et studieforberedende kurs som du vanligvis må ta før du begynner på en bachelorgrad. Kurset er spesifikt for det du ønsker å studere. Dersom du for eksempel skal studere politikk, skal du ta en STEOP innenfor Sozialwissenschaft (SOWI) i forkant.

STEOP har et omfang på enten 15 eller 30 studiepoeng avhengig av studie, og du må gjennomføre dette før du begynner en hel grad. For å få støtte fra Lånekassen må du ta 30 studiepoeng i semesteret. Det betyr med andre ord at du kanskje må ta ekstra fag det semesteret du tar ditt studieforberedende kurs.

Les mer om STEOP 

Hvor kan jeg studere?

Det finnes flere søkemotorer som kan hjelpe deg med å finne læresteder.

Slik søker du

Før du kan søke, må du registrere deg (Voranmeldung) som bruker på skolens hjemmeside. Det er ofte tidligere frister for dette. Du må også betale en liten registreringsavgift. Deretter fyller du ut søknadsskjemaet (Ansuchung um Zulassung zum Studium) som vanligvis er tilgjengelig på nett.

Dersom du blir innvilget studieplass vil du få en bekreftelse på dette (Zulassungsbescheid).

Søknadsfrist

Søknadsfristene til universitetene er 5. september til vintersemesteret og 5. februar til sommersemesteret. Kontakt andre læreinstitusjoner direkte for informasjon om søknadsfrist.

Bachelor

Når du fyller ut søknaden er det viktig at du krysser av for at du er regulær student (Ordentlicher Hörer). I tillegg til nettregistrering og søknad, trenger skolen visse dokumenter tilsendt. Disse er som regel:

  • Kopi av originalvitnemål med rett kopi-stempel

  • Vitnemål på tysk (oversatt av en statsautorisert oversetter eller av den videregående skolen du har gått på)

  • Dokumentasjon på språkkunnskaper.

  • CV 

Master

Det varierer hvilke dokumenter du må sende inn som en del av søknadsprosessen. Vanligvis vil du måtte sende inn følgende dokumenter:

  • Kopi av bachelorvitnemål med stempel på rett kopi
  • Bachelorvitnemål på tysk (oversatt av en statsautorisert oversetter eller av universitetet / høyskolen du tok graden ved)
  • Dokumentasjon på språkkunnskaper
  • CV på tysk.
  • Anbefalingsbrev
  • Motivasjonsbrev

Språktest

Det er vanlig å måtte dokumentere språkkunnskaper gjennom å avlegge en språktest i forkant av studiene. På skolens hjemmesider vil du finne informasjon om hvilke språkprøver de godkjenner, og hvilken score du må oppnå. Østerrikes egen tysktest Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD), samt Test für Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) er eksempler på språktester som de fleste læresteder aksepterer. Mange utdanningsinstitusjoner tilbyr også egne språkprøver.

Dersom du skal studere på engelsk, må du som regel ta en engelsk språktest. På lærestedets hjemmeside vil det stå beskrevet hvilken test du skal ta, og hvilket nivå du må oppnå. Det er vanligvis snakk om en TOEFL- eller IELTS-test.

Les om påmelding til TOEFL og IELTS på ANSA.no.

Lær tysk i Østerrike

Skal du studere i Østerrike på tysk må du kunne legge frem dokumentasjon på at du har gode språkkunnskaper i tysk.

Lånekassen gir støtte til språklig tilrettelegging i et eller to semestre dersom du vil lære tysk i Østerrike før du begynner på utdanningen din. Du kan også få språkstipend til kortere språkkurs.

Skolepenger og finansiering

Det er gratis å studere ved offentlige universiteter i Østerrike og du betaler kun en liten avgift til studentsamskipnaden. Du må betale skolepenger på private universiteter. 

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlige godkjente læresteder for høyere utdanning i Østerrike. 

Les mer om finansiering fra Lånekassen på ANSA.no.

 

Foto: Umberto Nicoletti