Kroatia har 128 utdanningsinstitusjoner. Med sine 75 000 studenter er University of Zagreb det største i landet og det største i Sørøst-Europa.

Om utdanningen

Bachelorgraden, eller provostupnik på kroatisk, varer i tre til fire år. Mastergraden i Kroatia heter magistar struke og varer i to år. 

Les mer om studier i Kroatia i brosjyren Study in Croatia. 

  • Fag i Kroatia

 

Hvor kan jeg studere?

Bruk søkemotoren til Study in Croatia for å finne frem til læresteder og fag. Kroatia har også tilbud om studier på andre språk; noe på engelsk, men også tysk, ungarsk og italiensk.

Lær deg kroatisk i Kroatia!

 

For studier på kroatisk må du først ha tatt Croatian language exam på B2-nivå. Testen kan tas i juli i Kroatia.

Flere av lærestedene i Kroatia kan tilby kurs i kroatisk, enten som semesterkurs, kurs på en mnd. eller sommerskole. Du vil kunne få støtte fra Lånekassen til å lære kroatisk, enten du velger å ta et kortere språkkurs eller velger ett lengre språkkurs. 

Opptak og søknadsprosess

Opptak

Det er viktig at du setter deg inn i hvilke opptakskrav som gjelder for det faget du ønsker å studere, samt hvordan du søker opptak til studiet. Mange av programmene i Kroatia har spesifikke opptakskrav. Ta derfor alltid direkte kontakt med skolens opptakskontor/internasjonalt kontor før du begynner søknadsprosessen for å få vite hva som gjelder for deg. Det kan for eksempel være krav om språktest eller andre opptakstester.

Slik søker du

Minimum seks mnd. før studieprogrammene begynner, vil lærestedene i Kroatia legge ut et «Public call» som er informasjon om søknadsprosessen. Her finner du informasjon om hvordan man skal gå frem for å søke, samt hva det legges vekt på i søknadsprosessen. Søknad til bachelorgrader i Kroatia administreres gjennom et sentralt søknadssystem på nett, Studij.hr. Fyll inn søknadsskjemaet og velg inntil 10 studieprogrammer du ønsker å søke deg til. Les mer om det samordnede opptaket på nettsidene til Study in Croatia. For mastergrad, søk direkte til skolen.

Alle læresteder i Kroatia har et eget kontor ved skolen hvor internasjonale studenter kan henvende seg for å få mer informasjon, ta alltid kontakt med disse før du søker. Mer informasjon om søknadsprosessen finner du på Study in Croatia og på det enkelte universitetets nettsider.

Søknadsfristen er vanligvis i juni-juli

 

Finansiering

Skolepenger bestemmes av hver enkelt institusjon og kan variere fra program til program. På bachelor ligger programmer innen humaniora på mellom 800 - 2200 EUR i året. Ingeniørstudier ligger på rundt 3000 EUR, mens medisinstudier ligger på rundt 9000 EUR i året

Se ANSAs side om finansiering for å finne ut hva du kan få i stipend og lån.

Foto: Andrej