Kroatia har 128 utdanningsinstitusjoner. Med sine 75 000 studenter er University of Zagreb det største i landet og det største i Sørøst-Europa.

Om utdanningen

Bachelorgraden, eller provostupnik på kroatisk, varer i tre til fire år. Mastergraden i Kroatia heter magistar struke og varer i to år. 

Les mer om studier i Kroatia i brosjyren Study in Croatia. 

  • Fag i Kroatia

Hvor kan jeg studere?

Bruk søkemotoren til Study in Croatia for å finne frem til læresteder og fag. Kroatia har også tilbud om studier på andre språk; noe på engelsk, men også tysk, ungarsk og italiensk.

Opptakskrav

Det er viktig at du setter deg inn i hvilke opptakskrav som gjelder for det faget du ønsker å studere, samt hvordan du søker opptak til studiet. Mange av programmene i Kroatia har spesifikke opptakskrav. Ta derfor alltid direkte kontakt med skolens opptakskontor/internasjonalt kontor før du begynner søknadsprosessen for å få vite hva som gjelder for deg. Det kan for eksempel være krav om språktest eller andre opptakstester.

Lær kroatisk

For studier på kroatisk må du først ha tatt Croatian language exam på B2-nivå. Testen kan tas i juli i Kroatia.

Flere av lærestedene i Kroatia kan tilby kurs i kroatisk, enten som semesterkurs, kurs på en mnd. eller sommerskole. Du vil kunne få støtte fra Lånekassen til å lære kroatisk, enten du velger å ta et kortere språkkurs eller velger ett lengre språkkurs. 

Slik søker du

Minimum seks mnd. før studieprogrammene begynner, vil lærestedene i Kroatia legge ut et «Public call» som er informasjon om søknadsprosessen. Her finner du informasjon om hvordan man skal gå frem for å søke, samt hva det legges vekt på i søknadsprosessen. Søknad til bachelorgrader i Kroatia administreres gjennom et sentralt søknadssystem på nett, Studij.hr. Fyll inn søknadsskjemaet og velg inntil 10 studieprogrammer du ønsker å søke deg til. Les mer om det samordnede opptaket på nettsidene til Study in Croatia. For mastergrad, søk direkte til skolen.

Alle læresteder i Kroatia har et eget kontor ved skolen hvor internasjonale studenter kan henvende seg for å få mer informasjon, ta alltid kontakt med disse før du søker. Mer informasjon om søknadsprosessen finner du på Study in Croatia og på det enkelte universitetets nettsider.

Søknadsfristen er vanligvis i juni-juli.

Skolepenger og finansiering

Skolepenger bestemmes av hver enkelt institusjon og kan variere fra program til program. På bachelor ligger programmer innen humaniora på mellom 800 - 2200 EUR i året. Ingeniørstudier ligger på rundt 3000 EUR, mens medisinstudier ligger på rundt 9000 EUR i året

Se ANSAs side om finansiering for å finne ut hva du kan få i stipend og lån.

 

Foto: Andrej