Studier i Kroatia

Kroatia har 128 utdanningsinstitusjoner. Med sine 75 000 studenter er University of Zagreb det største i landet og det største i Sørøst-Europa.

Publisert: 05.05.2015 - Oppdatert: 23.11.2016

Om utdanningen

Bachelorgraden, eller provostupnik på kroatisk, varer i tre til fire år. Mastergraden i Kroatia heter magistar struke og varer i to år. Flere utdanninger i Kroatia tilbys på engelsk.

Les mer om studier i Kroatia på Study in Croatia

Hvor kan jeg studere?

Bruk søkemotoren til Study in Croatia for å finne frem til læresteder og fag.

Opptakskrav

Det er viktig at du setter deg inn i hvilke opptakskrav som gjelder for det faget du ønsker å studere, samt hvordan du søker opptak til studiet.  Ta derfor alltid direkte kontakt med skolens opptakskontor/internasjonalt kontor før du begynner søknadsprosessen for å få vite hva som gjelder for deg. Det kan for eksempel være krav om språktest eller andre opptakstester.

For studier på kroatisk må du først ha tatt Croatian language exam på B2-nivå. Testen kan tas i juli i Kroatia.

Slik søker du

Søknad til en bachelorgrad i Kroatia administreres gjennom et sentralt søknadssystem på nett, Studij.hr. Fyll inn søknadsskjemaet og velg inntil 10 studieprogrammer du ønsker å søke deg til. Mer informasjon om søknadsprosessen finner du på Study in Croatia og på det enkelte universitetets nettsider.

Søknadsfristen er vanligvis i juli.

Når du søker på mastergrader, søker du direkte til lærestedet, som regel via en søknadsportal på deres nettsider.

Skolepenger og finansiering

Skolepenger settes av hver enkelt institusjon og kan variere fra program til program. På bachelor ligger programmer innen humaniora på mellom 800 - 2200 EUR i året. Ingeniørstudier ligger på rundt 3000 EUR, mens medisinstudier ligger på rundt 3600 EUR.

Se ANSAs side om finansiering for å finne ut hva du kan få i stipend og lån.

Foto: Andrej