De fleste islandske læresteder tilbyr engelskspråklig undervisning, og det er gode muligheter for å utveksle til Island ett eller to semestre. Du kan få støtte fra Lånekassen til å lære deg islandsk.

Om utdanningen

Undervisningsspråket på Island er hovedsakelig islandsk, men de fleste læresteder underviser enkelte fag på engelsk, som gir gode muligheter for å utveksle til Island ett eller to semestre. Ønsker du å ta en hel grad på Island, tilbyr flere læresteder engelskspråklige masterprogrammer.

Høyere utdanning på Island tilbys ved syv læresteder. University of Iceland, er Islands eneste breddeuniversitet. Her tilbys alle de tradisjonelle studiene som økonomi, statsvitenskap, jus, medisin, psykologi, farmasi, ingeniør og lærerutdanning. De andre lærestedene er i større grad spesialiserte innen en eller flere fagretninger.

Bachelorgraden på Island tar tre til fire år å fullføre, avhengig av om du ønsker å ta 180 eller 240 studiepoeng. Mastergraden går vanligvis over to år. 

Studieåret varierer noe fra lærested til lærested, men høstsemesteret går vanligvis fra september til desember, mens vårsemesteret går fra januar til mai.

 

Lær deg Islandsk i Island

The University Centre of the Westfjords tilbyr en rekke islandske språkkurs på ulike nivåer og med ulik varighet.

Se også nettsiden til Study in Iceland.

Du kan få støtte av Lånekassen til kortere og lengre språkkurs.

Opptak og søknadsprosess

Opptakskrav

Opptakskrav varierer mellom lærestedene og studieprogrammene. Du må derfor sjekke hver enkelt læresteds nettside for nærmere informasjon om dette. 

Minimumskravet for opptak til islandske universiteter og høgskoler er generell studiekompetanse for bachelorgrader, og en relevant bachelorgrad for opptak til master.

Til noen studieprogrammer kreves relevant arbeidserfaring, anbefalingsbrev og motivasjonsbrev.

Hvis du skal studere på engelsk, må du som regel ta en språktest, enten TOEFL eller IELTS

Slik søker du

Du søker som regel direkte til universitetet, via en online søknad, og legger ved eller ettersender nødvendig dokumentasjon. Se universitetets nettside eller kontakt lærestedet direkte for nærmere informasjon om søknadsprosess. Se eksempel på søknadsprosess ved Reykjavik University.

Søknadsfrist

Søknadsfrister varierer mellom lærestedene, men er ofte mellom mars og mai for høstsemesteret. Noen læresteder har også studiestart på våren. Sjekk det aktuelle lærestedets nettside for nærmere informasjon om søknadsfrister. Se eksempel på søknadsfrister ved Reykjavik University.

 

Finansiering

Offentlig utdanning på Island er gratis, men de fleste skolene har en registreringsavgift på inntil 6 000 NOK.

Ved private læresteder ligger skolepengene på mellom 40 000 – 100 000 per skoleår. Skolepengene vil variere mellom bachelor- og masternivå.