Studier på island

Island er et flott studiested for internasjonale studenter og et fantastisk sted å bo.  Levestandarden er høy, og utdanningssystemet er i verdensklasse. Hovedstaden Reykjavik, hvor over halvparten av befolkningen holder til er en pulserende og hypermoderne by som tiltrekker seg mange unge mennesker.

Publisert: 04.08.2014 - Oppdatert: 22.11.2016

Om utdanningen

Undervisningsspråket på Island er hovedsakelig islandsk, men de fleste læresteder tilbyr kurs og også hele grader undervist på engelsk. 

Høyere utdanning på Island tilbys ved syv universiteter i tillegg til noen utdanningsinstitusjoner og akademier som tilbyr diplomer på høyere nivå. Island har ett breddeuniversitet. Her tilbys alle de tradisjonelle studiene som jus, medisin, odontologi, økonomi og lignende. De andre lærestedene er i større grad spesialiserte innen en eller flere fagretninger.

Bachelorgraden på Island tar vanligvis tre år å fullføre. Mastergraden går vanligvis over to år. 

Studieåret varierer noe fra lærested til lærested, men høstsemesteret går vanligvis fra august til desember mens vårsemesteret går fra januar til mai.

Lær islandsk med støtte fra Lånekassen

Du kan få støtte fra Lånekassen til språkkurs eller språklig tilrettelegging.

Hvor kan jeg studere?

På Island kan du velge mellom syv universiteter:

  • Agricultural University of Iceland
  • Bifröst University
  • Hólar University College
  • Iceland Academy of the Arts
  • Reykjavik University
  • University of Akureyri
  • University of Iceland

Oversikt over programmer undervist på engelsk.

Opptakskrav

Husk at lærestedene setter sine egne opptakskrav, og at man derfor må ta direkte kontakt med hvert enkelt lærested for å få mer informasjon om dette. 

Minimumskravet for opptak til islandske universiteter og høgskoler er generell studiekompetanse for bachelorgrader og en relevant bachelorgrad for opptak til master. I enkelte tilfeller kan det også kreves at man har relevant arbeidserfaring. 

Motivasjonsbrev og anbefalingsbrev er ikke uvanlige opptakskrav for masterstudenter. 

Hvis du skal studere på engelsk, må du ha en opptakstest, som TOEFL eller IELTS

Slik søker du

Utenlandske studenter som ønsker å ta en hel grad søker på lik linje med islandske søkere. Det er ikke samorda opptak til islandske læresteder slik som det er i Norge. Søknadsfristene varierer fra skole til skole, men er ofte mellom mars og juni (de kan endres noe fra år til år). Kontakt lærestedet direkte for informasjon om søknadsprosess og frister. Søknadspapirer får du fra hvert enkelt lærested, og de skal sendes inn direkte til skolen. 

Skolepenger og finansiering

Offentlig utdanning på Island er gratis, men de fleste skolene har registreringsavgifter på rundt 2 000-4 000 NOK per år. Ved private læresteder varierer skolepengene mellom 4 000 – 20 000 NOK per år.

 

Foto: Atli Haroarson