En av de beste grunnene for å melde seg inn i ANSA er våre mange arrangementer både i utlandet og hjemme i Norge. ANSA samler studentene til sosiale og faglige treffpunkter som skaper glede og engasjement. Vi vet hvor viktig det er å ha et nettverk rundt seg mens man er ute og studerer. Våre tillitsvalgte sørger for aktiviteter både i studielandet og på studiestedet.

Arrangementer i utlandet

Det finnes drøssevis av arrangementer rundt om i verden arrangert av ANSAs tillitsvalgte som du som ANSA medlem kan ta del i enten gratis eller til sterkt reduserte priser.  Alle ANSA land og lokallag har egne Facebooksider, der finner du en oversikt over kommende arrangementer. 

Årlige arrangementer i Norge

Hjemme i Norge arrangerer ANSA fire store arrangementer i året for alle ANSA-medlemmer. Sommerseminaret foregår en helg i slutten av juli og samler medlemmer på tvers av fagtilhørighet og studieland. Helgen etter avholdes generalforsamlingen som er ANSAs høyeste organ. Der stakes veien ut for videre politikk og arbeid, og et nytt hovedstyre og en ny president blir valgt.

Hver høst arrangerer ANSA Juvenarte. Det er en kunstutstilling i Norge for norske studenter som har studert kunst i utlandet. Kunstnerne får her mulighet til å profilere seg i Norge.

I desember holdes Karrieredagen. Bedrifter, organisasjoner og statlige institusjoner kommer for å snakke med ANSA-medlemmene. Her er det mulig å knytte viktige kontakter, og kanskje snakke med en fremtidig arbeidsgiver.