Finland har 14 universiteter og 24 tekniske høgskoler. Det finnes flere programmer på engelsk. Lærer du deg finsk, har du ubegrenset med studiemuligheter. Lånekassen støtter inntil ett år med språkkurs.

Utdanning i Finland

Undervisningsspråket er hovedsakelig på finsk, men det finnes også mange svenske og engelskspråklige studieprogrammer – spesielt på mastergradsnivå.

Mange skoler er tospråklige, hvilket betyr at man har krav på å ta eksamen på svensk.

Bachelorgradene går over tre år, og mastergradene er som regel normert til to år.

 

Finn din skole I Finland!

 

Finland har 14 universiteter og 24 tekniske høyskoler.

Du kan bruke søkemotoren til Studyinfo.fi for å finne studier på finsk, engelsk og svensk. Study in Finland har også mye god søknadsinformasjon.

Bachelor

Les Studyinfo sin søknadsguide for bachelorstudier:  How to apply for bachelor’s

Mastergrad

Les Studyinfo.fi sin søknadsguide for masterstudier: How to apply for Master’s

Utveksling

Du kan ta en del av din grad i Finland, gjennom en avtale som ditt norske universitet eller høgskole har med et finsk lærested. Undersøk med skolen din hvilke utvekslingsavtaler som finnes.

De fleste norske universiteter og høgskoler har NordPlus- og Erasmusavtaler med finske læresteder. Dersom ditt norske studiested ikke har en avtale med et finsk lærested, er det fremdeles mulig å reise på utveksling så lenge du organiserer opplegget selv.

Opptakskrav og søknadsprosess

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse for å søke på bachelorgrad og bachelorgrad for å kunne søke på mastergrad.

Opptakskrav varierer mellom læresteder, ettersom skolene har rett til å sette sine egne krav. Både ved universiteter og tekniske høyskoler, er det vanlig å vurdere søkere basert på snitt og opptaksprøve. Kontakt det aktuelle lærestedet for nærmere informasjon om opptakskrav.

Noen utdanninger har også spesifikke fagkrav. Ved engelskspråklige utdanninger er det som regel krav om språktest, enten TOEFL eller IELTS.

Slik søker du

Du søker via den nasjonale studieinfo-tjenesten Studyinfo.fi. Via denne siden kan du søke inntil seks studieprogrammer i én og samme søknad.

For mer informasjon om hvordan du søker høyere utdanning i Finland, kan du lese Applying to higher education på Studyinfo.fi.

Søknadsfrister

Studyinfo.fi har flere søkeperioder.

Søknadsperiode for engelskspråklige programmer med oppstart i september, er i januar samme år som studiestart.

Søknadsperiode for svenske og finske studier med oppstart på høsten, er mellom mars og april.

Søknadsperiode for studier med oppstart på våren, er i september året før studiestart.

 

Lær deg finsk

Ønsker du å lære deg finsk, gir Lånekassen støtte til kortere og lengre språkkurs.

Du kan få støtte i inntil ett år for å lære deg finsk, selv om du planlegger å ta en engelskspråklig grad.

Finansiering

Offentlig utdanning i Finland er gratis, også for norske studenter.

Du kan lese mer om hva du kan motta i støtte fra Lånekassen på ANSA sine sider om finansiering.

Bannerfoto: Visit Finland