Studier i finland

Finland har over 16 universiteter og 25 høgskoler. Snakker du finsk har du ubegrenset med studiemuligheter, men det finnes også utdanninger på svensk og engelsk. Finland har det samme utdanningssystemet som Norge, treårige bachelorgrader og toårige mastergrader.

Publisert: 04.08.2014 - Oppdatert: 22.11.2016

Utdanning i Finland

Hovedspråket er finsk, men det finnes også læresteder hvor undervisningen går på engelsk (som for eksempel Åbo Akademi og Hanken-Svenska handelshögskolan). Mange skoler er tospråklige, hvilket betyr at man har krav på å ta eksamen på svensk (det kan også være noe undervisningstilbud på svensk). Noen skoler sidestiller svensk og norsk slik at man får ta eksamen på norsk, sjekk dette nærmere med lærestedet.

Det er et stort tilbud av studier på engelsk. Noen av disse er kortere studier som kan tas som del av en grad i hjemlandet.

Lær finsk

Ønsker du å ta graden på finsk, kan du få støtte til et forberedende språkkurs eller et tilretteleggingssemester. Du kan få støtte til tilretteleggingssemester i finsk også når graden din er på engelsk.

Lånekassen støtter ikke noen form for språkkurs eller tilretteleggingssemester i svensk eller engelsk.

Hvor kan jeg studere?

For å finne studier på finsk, svensk og engelsk kan du bruke søkemotoren Universitetsansokan.fi

Du finner over 500 studieprogram på engelsk via Study in Finland.

Studier på svensk kan du finne via Studier i Finland.

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse for å søke på bachelorgrad og bachelorgrad for å kunne søke på mastergrad.

Noen utdanninger har spesielle fagkrav, og det kreves også at man har gode språkkunnskaper i undervisningsspråket.Ved engelskspråklige utdanninger er det som oftest krav om at man tar en språktest som for eksempel TOEFL. 

Les mer om oppmelding til TOEFL på ANSA.no.

De ulike lærestedene har ofte egne opptakskrav og opptaksprøve. Det er lurt å kontakte de aktuelle lærerstedene ett år før studiestart for å få informasjon om opptakskrav og søknadsprosedyre. 

Slik søker du

Slik søker du på bachelorgrader

De fleste universitetene krever at du søker gjennom søkeportalen Universitetsansokan. Fristen for å søke varierer fra skole til skole for internasjonale søkere. Kontakt lærestedet direkte for informasjon om søknadsfrist og søknad.

Slik søker du på mastergrader

Du finner informasjon om søknad og søknadsfrister på lærestedets hjemmeside.

Det er mulig å søke på en mastergrad ved 10 av universitetene via søkeportalen University Admissions. Veiledning finner du på Universityadmissions.fi.

Engelskspråklige utdanninger ved finske høgskoler har samordnet opptak online. Veiledning for hvordan du søker finner du på Admissions.fi.

Utveksling

Du kan ta en del av din norske utdanning i Finland ved å bruke en avtale som ditt norske universitet eller høgskole har med et finsk lærested. Undersøk med ditt norske lærested hvilke utvekslingsavtaler som finnes. Ta kontakt med ansvarlig for studieprogrammet du går på eller med internasjonalt kontor ved ditt lærested. De fleste norske universiteter og høgskoler har NordPlus-, Erasmus- og bilaterale avtaler. Dersom ditt norske studiested ikke har avtaler du vil benytte deg av, kan du likevel i de fleste tilfeller reise på utveksling til Finland. Du må da organisere opplegget selv.

Skolepenger og finansiering

Offentlig utdanning i Finland er gratis, også for norske studenter. Du kan lese mer om finansiering på Lånekassens nettsider.

 

Bannerfoto: Visit Finland