Du kan ta en bachelorgrad på tre år, og den vil gi 180 studiepoeng (ECTS).

Studieåret

Studieåret er inndelt omtrent som i Norge med høstsemester (september til januar) og vårsemester (januar til juni). Studiestart er normalt kun i september.

Tre offisielle språk

I sør finner du Wallonia hvor det snakkes fransk, og i nord finner du Flandern hvor det snakkes nederlandsk. Hovedstaden Brussel er tospråklig. På grensa til Tyskland snakkes det også tysk. 

Lær et språk

Ønsker du å ta graden på fransk, nederlandsk eller tysk, kan du få støtte til et forberedende språkkurs eller et tilretteleggingssemester. Du kan få støtte til tilretteleggingssemester i et av disse språkene også når graden din er på engelsk.

Finne frem til skoler i Flandern

Det finnes seks universiteter og 22 høyskoler (University Colleges) i Flandern.

Klikk deg inn på Studyinflanders her finner du mye nyttig informasjon, og oversikt over læresteder og aktuelle studieprogram. Nettsiden Flanders.be er den offisielle nettsiden for Flanders, her finner du også informasjon om det å studere der. For studier på nederlandsk kan du søke i Hogeronderwijsregister.

Finne frem til skoler i Wallonia

Det finnes seks universiteter og 20 høyskoler (University Colleges) i Wallonia.

Klikk deg inn på Studyinbelgum for å finne nyttig informasjon, og oversikt over læresteder og aktuelle studieprogram.                            

Opptakskrav og søknadsprosess

Studiene i Belgia er for det meste åpne. Noen studier har opptaksprøve. I Wallonia er det opptaksprøve for å komme inn på veterinær- kunst- og sivilingeniørstudiet. I Flandern er det opptaksprøve til utdanninger som fører frem til sivilingeniør- eller ingeniørarkitekttittel samt til medisin og tannlegestudiene. Du søker direkte til lærestedet. Vær oppmerksom på at noen høyere utdanningsinstitusjoner i Belgia ikke regner EØS-medlemmer som EU-søkere, det kan derfor være du må søke tidlig sammen med de andre "internasjonale-" (utenfor EU) studentene. Kontakt lærestedet for å få en avklaring på dette før du søker. Søknadsskjema finner du på lærestedets hjemmesider

I begge regionene må du regne med språktest i henholdsvis fransk eller nederlandsk.

Dersom studiene dine er på engelsk, kan du bli bedt om å ta en engelsktest, som for eksempel TOEFL eller IELTS, for å dokumentere språkkunnskaper. Du kan lese mer om disse testene på ANSAs side om språketester.

Godkjenning av vitnemål

Godkjenning av vitnemål fra videregående skole som jevngodt (équivalent) med vitnemål fra videregående skole i Wallonia, må skje innen 15. juli ved Le Ministère de l'Education de la Communauté française.

I mangel av slik godkjennelse, må du bestå en opptaksprøve, D.A.E.S Diplôme d’aptitude à l’enseignement supérieur.  

Slik reiser du på utveksling

Lærestedene stiller ulike krav for opptak til delstudier. Noen skoler i Belgia tar bare i mot utvekslingsstudenter som kommer fra et norsk lærested med utvekslingsavtaler med Belgia. Hvis universitetet eller høgskolen din i Norge ikke har en slik avtale, kan du høre med instituttet eller avdelingen din om de kan opprette en. Som regel har du likevel også mulighet til å organisere utenlandsoppholdet selv.

Skolepenger

Ved universiteter i Flandern: ca. 500 EUR per år.

Ved universiteter i Wallonia: ca.700 EUR per år.

Levekostnader

Gjennomsnitlig levekostnad ligger på rundt 920 EUR per måned. Dette inkluderer bolig, måltider, studiemateriell samt transport. Pris på bolig fra 250-400 EUR

Finansiering

Når du har fått opptaksbevis, søker du støtte fra Lånekassen. Lånekassen gir støtte til fulltids utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Belgia. Du kan få støtte til hel utdanning eller deler av en utdanning (utveksling).

Utveksling

Du kan dra på utveksling underveis i studieløpet fra din norske høyskole eller universitet. På nettsiden til skolen din vil du finne informasjon om hvilke skoler i utlandet de har avtaler med. Dersom de ikke har avtale med noen skoler i Belgia kan du enten spørre om de kan lage en slik avtale, eller du kan selv ordne utvekslingen ved å reise som enkeltemnestudent. Det er vanligvis lettest å ordne utveksling selv dersom du drar ut i løpet av de «frie emnene» av graden din i Norge.