ANSA har vært et støtteapparat for norske utenlandsstudenter i over 60 år. Støtt vårt arbeid med å bedre norske utenlandsstudenters hverdag. Ved å støtte ANSA, kan du bidra til et bedre psykisk helsetilbud blant alle våre medlemmer. Du bestemmer selv hvor stort beløpet skal være – tusen takk!

 

 

Støtt ANSA og bidra til:

Forbedret beredskapsarbeid ute i landene!

Sammen med Sjømannskirken har ANSA et ikke-religiøst tilbud med studenttreff verden rundt. ANSA har også en egen, dedikert og kvalifisert sosialrådgiver, Hanne Refsdal, som hjelper og veileder norske utenlandsstudenter i ulike situasjoner.  

Ifølge Studentenes helse – og trivselsundersøkelsen (SHoT) 2014 opplever hver femte student utfordringer knyttet til psykiske plager i løpet av studietiden.

Vår sosialrådgiver får mange og tunge henvendelser, og vi ser behovet for at hun driver mer omfattende reising blant medlemmene våre.   

Forbedret aktivitetstilbud for norske studenter i hele verden!

ANSA hadde ikke vært en realitet uten de over 500 tillitsvalgte ute i verden, og noen hjemme i Norge, som engasjerer seg i ANSA.

ANSAs tillitsvalgte arrangerer et hav av ulike aktiviteter studieåret igjennom – være seg pub-quiz, julebord, veldedighetsprosjekter, 17. mai-feiring eller karrieredager. 

Penger som når fram

ANSA er medlem av Innsamlingskontrollen. Dette er en offentlig godkjent stiftelse som ivaretar givernes interesser.

Stiftelsen kontrollerer at utgiftene våre holdes på et forsvarlig nivå i forhold til inntektene, og at vi til enhver tid følger organisasjonens regelverk for innsamlede midler.

 

ANSA behandler alle givere med konfidensialitet.

Hjertelig takk for støtten!

Har du spørsmål om støttemedlemskapet? Kontakt oss på stottemedlemskap(at)ansa.no

Foto: Av wavebreakmedia / shutterstock .