Som interesseorganisasjon for norske studenter i utlandet, jobber vi aktivt med å ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser, i tillegg til å skape forståelse for den ressurs utenlandsstudentene representerer i form av sin internasjonale erfaring og kompetanse. Vårt politiske arbeid er derfor svært viktig.

I ANSA arbeider vi kontinuerlige med ulike politiske saker for å bedre hverdagen til norske studenter i utlandet, og prioriterer disse sakene ut ifra et sett med kriterier.

ANSAs politiske saker 2017-2018

Generalforsamling 2017 vedtok politiske prioriteringer for 2017-2018 gjennom det politiske arbeidsprogrammet. ANSA jobber kontinuerlig med å fremme disse sakene i møte med politikere og aktuelle instanser.

Ny regjeringserklæring for 2018-2021

I arbeidet med regjeringserklæringen mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har ANSA hatt fokus på at regjeringen skal legge tilrette for en mer forutsigbar hverdag for nåværende og kommende utenlandsstudenter. Dette innebærer en gjennomgang av de økonomiske rammene rundt utdanningen, og forutsigbarhet rundt godkjenning av utenlandsk utdanning. For at regjeringen skal skape et mer helhetlig bilde av studier i utlandet spilte ANSA inn et ønske om et ny stortingsmelding om studier i utlandet. 

Da Høyre, Fremskittsparitet og Venstre presenterte sin regjeringserklæring den 14. januar 2018 kunne vi med glede lese at vi hadde fått gjennomslag for vårt ønske om regjeringen skal legge frem en ny stortingsmelding i løpet av den kommende stortingsperioden. Les saken her.

Arbeidet med statsbudsjettet for 2018

I arbeidet med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 fokuserte ANSA hovedsaklig på følgende saker:

  • Studenters økende gjeldsbyrde. 
    Innføringen av "topplånet" (tilleggslån for dekking av skolepenger) i statsbudsjettet for 2017 bidro til å øke risikoen for at utenlandsstudentene drar på seg en uforholdsmessig høy gjeldsbyrde. I tillegg til å endre stipendandel av skolepengestøtten til 70% for både bachelor- og masterstudenter har ANSA derfor i arbeidet med statsbudsjettet for 2018 jobbet for at 40% av "topplånet" også omgjøres til stipend.

  • Øke studiestøtten. 
    For å styrke studenters kjøpekraft og sikre deres muligheter til å være studenter på heltid mener ANSA det er viktig at studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. 

  • Fortsette tysklandssatsingen 
    ANSA ble i 2017 tildelt midler til et ettårig satsning på Tyskland. ANSA jobbet for at denne ordningen skulle videreføres i statbudsjettet for 2018. 

Viktige politiske saker for ANSA i 2017-2018:

Gjennomførte politiske saker

De siste årene har ANSA fått gjennomslag for flere av våre politiske saker. Dette er viktige saker som vil gjøre det enklere å studere i utlandet, både når man er helt fersk som student og når man har et langt studieliv bak seg.

Polen: Autorisasjonsknuten er løst 

Norske og polske helsemyndigheter har blitt enige om en løsning som gjør at norske medisin- og tannlegestudenter får autorisasjon i Norge etter fullførte studier. Les saken her.

Full førsteårsstøtte

Etter å ha jobbet med saken i 29 år fikk vi endelig gjennomslag for full førsteårsstøtte for fire-årige bachelorgrader. Dette gjelder fra-og-med høsten 2015.

Valutajustering

Fra-og-med skoleåret 2015-2016 vil både stipend- og låneandelen av skolepengestøtten for utenlandsstudenter justeres i takt med valutasvingningene.

Støtteordninger for PhD

Fra-og-med høsten 2016 vil studenter som tar en PhD i utlandet få like gode støtteordninger som mastergradsstudentene.

Språkstipend

Fra-og-med høsten 2016 vil alle som skal studere i et ikke-engelskspråklig land utenfor Skandinavia kunne få støtte til to semestre med språkstudier før de begynner på graden.

Har du spørsmål om ANSAs politiske saker?

Henvendelser angående ANSAs politiske arbeid eller saker kan rettes til: