ANSAs hovedkontor kan svare på spørsmål om studier i utlandet og ANSAs politiske arbeid, medlemskap og studentforsikring, og gi råd og veiledning til studenter under studietiden.

For spørsmål om studier i utlandet

Finn ditt studieland og fagområde og les mer om studier i utlandet på våre studiesider.

Les mer om ANSA Informasjonssenter

Telefon: +47 22 47 76 00
Mandag – torsdag fra klokken 10.00-15.00 (stengt kl. 11.30-12.00) 

Send e-post til informasjonssenteret.

Veiledningstimer

Bestill en veiledningstime om studier i utlandet.

Drop-in

Drop-in hver torsdag kl. 14-18 - ingen påmelding.

For spørsmål om medlemskap og forsikring

Medlemskap, medlemsgoder og ANSAnett

Telefon: +47 22 47 76 00
Mandag – torsdag fra klokken 10.00-15.00 (stengt kl. 11.30-12.00) 

Send e-post til medlemsservice: medlem@ansa.no 

Forsikringsspørsmål og melde skade

ANSA Forsikring kan kontaktes på telefon +47 23 11 33 15 (mandag – fredag kl. 08.00 – 16.00) eller send e-post til forsikring@ansa.no

Skal du melde skade? 

Ved melding av skade, både akutt og ordinær, henvend deg til AIG sitt skadekontor. Du kan også sende e-post til skadekontoret@aig.com eller ringe telefon: +47 22 00 20 80 (faks: +47 22 00 20 81).  

Pressekontakt/Beredskap

Hanna Flood 
President
E-post: president@ansa.no 
Tlf.: 906 51 156

Ved nødstilfeller/beredskap

ANSA har et beredskapssamarbeid med Sjømannskirken. Skulle det oppstå nødstilfelle, ring Sjømannskirkens beredskapstelefon +47 951 19 181.

Presse/media

Jørgen Ringen Andersen
Poltisk rådgiver og kommunikasjonsrådgiver
E-post: jorgen.andersen@ansa.no             
Tlf: 975 44 641

Generalsekretær og daglig leder

Anders Petterød Halvorsen
E-post: Anders.Halvorsen@ansa.no
Tlf.: 95 97 83 95

Generalsekretæren har ansvaret for den daglige ledelse av ANSAs virksomhet.

Sosial- og karriereveileder

Hanne Refsdal
E-post: sosialveileder@ansa.no
Tlf.: 22 47 76 04

Vår sosial- og karriereveileder kan hjelpe deg med små og store utfordringer du måtte møte i studietiden i utlandet. Hun har taushetsplikt og kan bistå i saker som omhandler utleier, studiet, Lånekassen, personlige problemer, sykdom eller annet.

Annonsering, partneravtaler,
ANSAs karrieredag

Annette Skram Hansen 
E-post: Annette.Skram.Hansen@ansa.no
Tlf.: 22 47 76 12

Økonomikonsulent

Nga Bui 
E-post: Nga.Bui@ansa.no

Webkoordinator

Kinza Ashraf
E-post: Kinza.Ashraf@ansa.no