Vi søker nå etter frivillige TRIA-kontakter i følgende land: Danmark, Polen, Slovakia, Storbritannia og Ungarn

TRIA (Trygghet i ANSA) er et ledd i ANSAs nye satsning på å bygge en trygg kultur i organisasjonen. Vi søker nå frivillige TRIA-kontakter i følgende land: Danmark, Polen, Slovakia, Storbritannia og Ungarn.

Søknadsfrist
01.02.2020

Oppstart
28.02.2020

ANSA ønsker i 2020 å styrke vårt forebyggende arbeid innen rus, trakassering og sikkerhet internt i organisasjonen. For å håndtere dette på lokalt plan, søker vi derfor etter én ansvarlig TRIA-kontakt i noen utvalgte pilotprosjekt-land, med oppstart i slutten av februar 2020. Det vil avholdes et opplæringskurs for alle ANSAs nye TRIA-kontakter helgen 28.februar – 01.mars 2020 i Krakow, Polen. Det er viktig at alle som ønsker å være TRIA-kontakt har mulighet til å delta på kurset denne helgen. (Alle utgifter vil bli dekket av ANSA)

Dine oppgaver som TRIA-kontakt vil være:

 • Bistå lokallag med å best mulig tilrettelegge for trygge arrangement i ANSA
 • Delta på utvalgte arrangementer – både nasjonale og regionale/lokale   
 • Være ‘rusmiddel kontaktperson’ og sørge for informasjon/kjøreregler i forkant av arrangementene  (basert på 'Lykkepromille- prosjektet')
 • Markedsføre ANSAs forebyggende tilbud for psykisk helse i ditt ANSA-land  
 • Fungere på lokalt plan som førstelinje ved henvendelser fra medlemmer ifm. psykisk helse og trygghet
 • Være med på utvikling av eventuelle alkoholfokusfrie arrangementer for medlemmer lokalt/ lokal alkoholpolicy

Da dette er et oppstartprosjekt vil oppgaver kunne bli justert noe i løpet av perioden.

Kvalifikasjoner:

 • Du bør ha en god formidlingsevne og være komfortabel med å holde kurs/foredrag
 • Du er et ANSA-medlem som ønsker å bli værende i organisasjonen en tid framover og kan inneha rollen som TRIA-kontakt i minst ett år
 • Du må være student i ett av følgende ANSA-land: Polen, Ungarn, Danmark, Slovakia og Storbritannia (vil utvide til flere land høsten 2020)

                                                                                                     

Hvorfor skal du bli TRIA-kontakt?

 • Du vil få opplæring etter LNU’s Trygg! Ambassadør program
 • Du vil bli en ressursperson i ANSA og få erfaring med å holde egne kurs
 • Du vil få gratis kurs og opplæring
 • Du vil styrke din CV med verv fra frivillig organisasjon
 • Du vil besøke flere byer og lokalavdelinger i ditt ANSA land/region

Vervet er ubetalt, men vil kreve noe reising. Alle kostnader i forbindelse med reising vil bli dekket av ANSA.

Vervet vil følges opp av sosial- og karriereveileder i ANSA. Du vil arbeide tett sammen med andre frivillige i ditt ANSA-land. 

Om søknadsprosessen:

 • Vervet vil være utlyst i perioden 7. januar til 1. februar
 • På bakgrunn av søknaden + et kort telefonintervju vil passende kandidater bli valgt ut i begynnelsen av februar.
 • Oppstart 28.februar med en helgesamling i Krakow.                                                                                                   

Synes du dette høres interessant ut, så ber vi deg sende en epost til ANSAs sosial- og karriereveileder Hanne Refsdal på hanne.refsdal@ansa.no sammen med din CV og korte søknad. Søknad merkes med «TRIA-kontakt». Ta gjerne også kontakt på samme mail eller på telefonnummer +47 45 44 55 21 hvis du har noen spørsmål om vervet.

 

Bilde: Av Blan-k / Shutterstock