De nye hovedstyrerepresentantene har studert i de fleste verdensdeler og har en bred faglig bakgrunn. Nå er de klare til å jobbe for deg.

Hovedstyret er ANSAs øverste organ mellom hver generalforsamling og leder organisasjonen på bakgrunn av de rammene som blir bestemt på generalforsamlingen. Hovedstyret møtes seks ganger i året, men har også tett kontakt mellom møtene. Alle i hovedstyret har i tillegg sine land og utvalg de følger opp. Sakspapirene til hovedstyremøtene er offentlig tilgjengelig, slik at du som ANSA-medlem kan følge med på hva hovedstyret jobber med.

Hovedstyret blir valgt på generalforsamlingen. I tillegg til presidenten, som er styreleder, består hovedstyret av seks nåværende utenlandsstudenter, to tidligere utenlandsstudenter og en representant for de ansatte ved ANSAs sekretariat i Oslo.

President

Ole Kristian Bratset

 • Master of Arts i historie og politikk fra University of Edinburgh
 • President i ANSA (2016-2017)
 • Leder i ANSA Edinburgh (2014-2015)

 E-post: ole.kristian.bratset@ansa.no

Nåværende utenlandsstudenter

Erika Vartdal 

 • Bachelor i statsvitenskap, jus og internasjonal politikk ved The University of British Columbia i Vancouver
 • Praktikant ved generalkonsulatet i Murmansk
 • Starter en mastergrad i migrasjon og offentlig politikk ved London School of Economics
 • Landsleder ANSA Canada (2014-2015)

Ansvarsland/-utvalg: UK, USA og Canada og ANSA Samfunn

E-post: erika.vartdal@ansa.no

Katinka Oxaas-Straume 

 

 • Fullfører Master i International Maritime Law and Logistics ved Kühne Logistics University i Hamburg i Tyskland
 • Utvekslet det foregående året på Malta
 • Nestleder i ANSA Økonomi, tidligere landsleder i ANSA Tyskland

Ansvarsland/-utvalg: Irland, Sverige, Kroatia, Brasil og ANSA Økonomi

Epost: katinka.straume@ansa.no

Hanna Flood

 • BSc (Hons) Theoretical Physics fra Queen Mary University of London
 • Starter på språkskole i Tyskland til høsten
 • Nestleder i ANSA UK og hovedstyremedlem (2016-2017)

Ansvarsland/-utvalg: Tyskland, Sveits, Østerrike, Sør-Afrika og ANSA Concerts

E-post: Hanna.Flood@ansa.no

Tomas Engebretsen

 • Tar en mastergrad i anvendt fysikk ved Institut National des Sciences Appliquées (INSA) med utveksling til Hong Kong kommende semester
 • Landsleder i ANSA Frankrike (2015-2016)
 • Hovedstyremedlem (2016-2017)

Ansvarsland/-utvalg: Kina, Japan, Sør-Korea, Singapore og ANSA Realfag

E-post: Tomas.Engebretsen@ansa.no

Nils Martin Ek 

 • Bachelor i Biomedical Sciences fra University of Aberdeen i Skottland
 • Siste året på medisin i Slovakia
 • Landsleder i ANSA Slovakia (2015-2017)

Ansvarsland/-utvalg: Polen, Tsjekkia, Slovakia, ANSA Medisin og AMG

E-post: nils.ek@ansa.no

Mathias Grotli

 • Bachelor-grad i finans og internasjonal business ved Monash University i MelbourneAustralia
 • Landsleder i ANSA Australia (2015-2016).
 • Starter en master (internasjonal business) ved Aarhus Universitetet til høsten.

Ansvarsland/-utvalg: Danmark, Australia, New Zealand og ANSA Fysioterapi

E-post: mathias.grotli@ansa.no

Tidligere utenlandsstudenter

Peter Netland

 • Tannlege i Bagn, utdannet fra Ludwig Maximilians Universität i München
 • Landsleder i ANSA Tyskland (2014-2015), samt lokale verv i Sør-Tyskland
 • Hovedstyremedlem (2016-2017)

Ansvarsland/-utvalg: Latvia, Ungarn, Benelux, ANSA Veterinær og Students Help Students

E-post: Peter.Alstad.Netland@ansa.no

Amanda Gran • Bachelor i statsvitenskap og internasjonale relasjoner, University of British Columbia, Vancouver, Canada
 • Lokallagsleder ANSA Vancouver
 • Landsleder ANSA Canada
 • Tidligere praktikant ved den norske ambassaden i Canada  

Ansvarsland/-utvalg: Italia, Frankrike, Spania og BK-representant

E-post: amanda.gran@ansa.no

Ansattes representant

Knut Eidsten Bjørnå

 •  Mastergrad i Chinese Society and Politics fra Uio
 • Utvekslet til Peking University, Fudan og National Taiwan University
 • Jobbet for informasjonssenteres siden Januar 2017

Ansvarsland/-utvalg: RAV-representant

E-post: Knut.Eidsten.Bjornaa@ansa.no

Les mer om president i ANSA - Ole Kristian Bratset.

 • Tidligere hovedstyre:

ANSA Hovedstyre 2015-2016

ANSA Hovedstyre 2014-2015