Møt andre ANSA-entusiaster på det årlige sommerseminaret. Her samles tillitsvalgte fra alle verdens hjørner for å bli kjent, lære mer om organisasjonen, dele erfaringer med andre likesinnede utenlandsstudenter og for å ha det gøy! 

Tid og sted

ANSA Sommerseminar 2018 blir avholdt helgen 3.-5. august på Follo folkehøgskole – en kort busstur utenfor Oslo. Det blir felles oppmøte i ANSAs lokaler i Storgata 19  fredag 3. august, og felles transport til og fra Follo. 

ANSA Sommerseminar er gratis.

Hvem kan delta?

Alle aktive tillitsvalgte som er i et landstyre, utvalg, komiteer eller hovedstyre er velkomne på sommerseminaret. 

Hva skjer på ANSA Sommerseminar?

På ANSA Sommerseminar får du nødvendig opplæring for å utføre din arbeid som tillitsvalgt i tråd med ANSAs retningslinjer. I tillegg til kursing blir det mange gøye aktiviteter hvor du blir bedre kjent med andre tillitsvalgte og ansatte i ANSA Sentralt. 

Mer informasjon

Mer informasjon og påmelding kommer snart!