Hvis du holder av første helg i august kan du bli med på ANSAs viktigste arrangement i året. På generalforsamlingen møter du engasjerte ANSA-medlemmer og du kan være med på å bestemme ANSAs fremtid.

I år som i fjor – og i alle år siden 1956 – holder ANSA generalforsamling. Alle ANSA-medlemmer er hjertelig velkomne til å delta. Generalforsamlingen er ANSAs øverste organ, her bestemmes hvilken retning organisasjonen skal føres videre.

Arrangementet består av gode debatter om ANSAs organisatoriske og politiske arbeidsprogram, gjennomgang av budsjett og regnskap, og valg av nytt styre og ny president. Generalforsamlingen avsluttes med en bankett.

Tid og sted

Dato: 4.-5. august 2017

Sted: Radisson Plaza Blu Plaza Hotell, Oslo

Følg eventet på Facebook.

Hvem kan delta?

På generalforsamlingen har alle betalende ANSA-medlemmer møte- og talerett. Det betyr at du kan ta med deg dine erfaringer som utenlandsstudent og være med på å påvirke organisasjonens virke og hvilke politiske saker ANSA skal kjempe for fremover.

Påmeldingsfrist mandag 31. juli 2017 

Delegatplasser

Hvert ANSA-land med landsstyrer stiller med et visst antall delegater som også har stemmerett på generalforsamlingen. Delegater med stemmerett oppnevnes av ANSA-landenes landsmøte eller landsstyre og reguleres av paragraf 14 i ANSAs statutter. Delegatantall for ANSA-land er basert på antall medlemmer i landet. Kontakt landsstyret i ditt ANSA-land dersom du vil delta som delegat.

Øvrige land – land med medlemmer der det ikke finnes ANSA landsstyrer – har tilgang på til sammen åtte delegatplasser. 

Still til valg på ANSAs generalforsamling

Dersom du er en skikkelig ANSA-entusiast kan du dessuten stille til valg og bli tillitsvalgt i ANSAs hovedstyre.

Statuttendringsforslag

Dato kommer.

Nominér kandidater til Vaganten

På generalforsamling vil ANSAs æresutmerkelse Vaganten bli utdelt til personer som har gjort en spesielt god innsats for ANSA og fremmet organisasjonens virke. Utdeling av Vaganten vil finne sted på banketten lørdag kveld. Husk å nominér kandidater på e-post til vagant@ansa.no.

Dokumenter for GF17

Under finner du forslag til dagsorden, referat fra GF16, ANSAs kjernedokumenter og strategier.

Din ultimate GF-guide

Lurer du på hva som skjer på Generalforsamlingen? Hvem Gissur er? Hvordan man stemmer på statuttendringer? Når lunsjen blir servert? Du finner svaret på disse spørsmålene og mange flere i "Din ultimate GF-guide". 

Referat 2017

Spørsmål/informasjon

Har du spørsmål om ANSAs generalforsamling, send e-post til Øystein på Oystein.Holm-Haagensen@ansa.no.