Hvis du holder av siste helgen i juli kan du bli med på ANSAs viktigste arrangement i året. På generalforsamlingen møter du engasjerte ANSA-medlemmer og du kan være med på å bestemme ANSAs fremtid.

I år som i fjor – og i alle år siden 1956 – holder ANSA generalforsamling. Alle ANSA-medlemmer er hjertelig velkomne til å delta. Generalforsamlingen er ANSAs øverste organ, her bestemmes hvilken retning organisasjonen skal føres videre.

ANSAs generalforsamling vil i sin helhet bli avholdt på Hotel Q33 på Økern i Oslo den 27.-29. juli. Generalforsamlingen vil i 2018 inkludere politisk og organisatorisk workshop i forkant av møtet, gjennomføring av selve generalforsamlingen, bankett og overnatting hele helgen. Alt på ett og samme sted! Mer informasjon om prosessen frem mot Generalforsamlingen og valg til president/hovedstyre vil bli sendt ut gjennom våren. Følg med!

Sommerseminaret 2018 vil finne stedFollo folkehøgskole den påfølgende helgen 3.-5. august. Sommerseminaret vil være mer spisset mot opplæring av landsstyrene slik at de videre kan drive best mulig opplæring og arbeid med deres lokale tillitsvalgte og medlemmer.

Spørsmål eller kommentarer kan rettes til: jorgen.andersen@ansa.no.

Tid og sted

Dato: 27.-29. juli 2018

Sted: Hotel Q33 , Oslo

Registrering skjer på hotellet mellom klokken 11-12 fredag 27. juni. Deltakere som ikke ankommer innenfor registertingstiden bes melde fra om dette i rimelig tid før generalforsamlingen. 

Hvem kan delta?

På generalforsamlingen har alle betalende ANSA-medlemmer møte- og talerett. Det betyr at du kan ta med deg dine erfaringer som utenlandsstudent og være med på å påvirke organisasjonens virke og hvilke politiske saker ANSA skal kjempe for fremover. Det er kun innmelde delegater som får dekket kost og losji for møtet. 

Informasjon om påmelding finner du her.

Påmeldingsfrist 6. juli. 

Delegatplasser

Hvert ANSA-land med landsstyrer stiller med et visst antall delegater som også har stemmerett på generalforsamlingen. Delegater med stemmerett oppnevnes av ANSA-landenes landsmøte eller landsstyre og reguleres av paragraf 14 i ANSAs statutter. Delegatantall for ANSA-land er basert på antall medlemmer i landet. Kontakt landsstyret i ditt ANSA-land dersom du vil delta som delegat.

Øvrige land – land med medlemmer der det ikke finnes ANSA landsstyrer – har tilgang på til sammen åtte delegatplasser. 

Still til valg på ANSAs generalforsamling

Dersom du er en skikkelig ANSA-entusiast kan du dessuten stille til valg og bli tillitsvalgt i ANSAs hovedstyre.

Fristen for å melde sitt kanidatur og bli vurdert av valgkomiteen er utgått. 

Les om kandidatene til presidentvervet her.

Les om kandidatene til hovedstyret her. 

Statuttendringsforslag

Dato kommer.

Nominér kandidater til Vaganten

På generalforsamling vil ANSAs æresutmerkelse Vaganten bli utdelt til personer som har gjort en spesielt god innsats for ANSA og fremmet organisasjonens virke. Utdeling av Vaganten vil finne sted på banketten lørdag kveld. Husk å nominér kandidater på e-post til vagant@ansa.no.

Dokumenter for GF18

Under finner du forslag til dagsorden, referat fra GF16, ANSAs kjernedokumenter og strategier.

Lurer du på hva som skjer på Generalforsamlingen? Hvem Gissur er? Hvordan man stemmer på statuttendringer? Når lunsjen blir servert? Du finner svaret på disse spørsmålene og mange flere i "Din ultimate GF-guide". 

Referat 2017

Spørsmål/informasjon

Har du spørsmål om ANSAs generalforsamling, send e-post til Jørgen Andersen