Utveksling

Du kan ta en del av din norske utdanning i utlandet ved å bruke en avtale som ditt norske universitet eller høyskole har med et utenlandsk lærested.

Slik søker du utveksling
Undersøk med ditt norske lærested hvilke utvekslingsavtaler som finnes. Ta kontakt med ansvarlige for studieprogrammet du går på eller med internasjonalt kontor ved skolen. De fleste norske universiteter og høgskoler har NordPlus-, Erasmus- og bilaterale avtaler. Vanligvis settes det krav om at du har avlagt minst 60 studiepoeng med et visst karakternivå for å kunne søke utveksling. Du søker direkte til det norske lærestedet og det finnes som regel interne frister høst og vår for når du må søke.

Diploma Supplement
Diploma Supplement er et internasjonalt vitnemålstillegg på engelsk, som alle kandidater innenfor universitetssektoren i Europa skal få gratis ved siden av det ordinære vitnemålet. Hensikten er å sikre godkjenning av kvalifikasjoner på tvers av landegrenser, og slik sikre at kandidater kan søke arbeid i andre land enn sitt eget.

Finansiering og praktisk informasjon
Bruk linkene til høyre for å sette deg inn i finansieringsmuligheter av studiene, praktiske ting du må ordne før du reiser samt informasjon om de ulike studiestedene. Vær spesielt oppmerksom på rettighetene dine gjennom Folketrygdskontoret for Utenlandssaker og hvilke forsikringer du bør ha. Les mer i linkene til høyre.

Velg studiested
Universitetene og høgskolene ønsker at du skal reise ut gjennom en etablert utvekslingsavtale. Hvis du ennå ikke har valgt lærested i Norge og er fast bestemt på hvor du ønsker å reise på utveksling, er det lurt å sjekke hvilke norske skoler som har avtaler med universiteter i det landet/byen du ønsker å dra til.

Utvekslingsmuligheter ved norske læresteder

 
 

Høyskoler
Universitetet i Agder
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Buskerud
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Gjøvik og Lillehammer
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Haugesund
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Molde / Kristiansund
Diakonhjemmets Høgskole


Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund 
 
 

 

 
 

Universiteter
NTNU
Universitetet i Bergen
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø

Andre
BI
Arkitekt og designhøgskolen i Oslo
Kunsthøgskolen i Oslo
Norges Handelshøgskole i Bergen
Norges Idrettshøgskole
Norges Veterinærhøgskole

 
 
Sist endret: 18.12.2013 08:38 Skriv ut