Tannlege i Polen

Du kan studere til tannlege på engelsk ved seks universiteter i Polen. Utdanningen er normert til fem år og fører frem til tittelen Doctor of Dental Surgery (D.D.S.)

Søknadsprosess og opptakskrav

Poznan University of Medical Sciences

Til tannlegestudiet i Poznan bør du helst ha:
biologi 1 + 2
kjemi 1 + 2
fysikk 1
Alle med karakter 4 eller bedre. Søkere som mangler ett eller to av disse fagene kan også være aktuelle, spesielt hvis de har annen relevant kompetanse.

Nordiske statsborgere må søke studiet gjennom universitetets nordiske inntakskontor, Agder Vitenskapsakademi  i Kristiansand. Søknad kan gjerne sendes allerede i desember eller januar. Søknadsfristene er tilpasset tidspunktene for intervjurundene.

Tilstrekkelig kvalifiserte kandidater blir kalt inn til opptaksprøver som tilbys flere steder i Norge i løpet av våren. Testen består av 48 multiple-choice-spørsmål i biologi, kjemi og fysikk, og det vil deretter bli holdt et intervju.

Studieavgiften ligger på rundt 100 000 kroner per år.

Pomeranian Medical University i Szczecin

Til Szczecin er følgende fagsammensetning anbefalt:
kjemi 1 + 2
biologi 1 og/eller 2
fysikk 1
Karakterene i disse fagene må ikke være under 4. Du søker gjennom gjennom universitetes norske representant, Medisinutdanning.no Du kan begynne å søke allerede i januar, og det anbefales at du søker før 1. mai, selv om det også er mulig å søke etter dette.

Studieavgiften ligger på rundt 10-11 tusen euro per år.

Medical University of Lodz
Til Lodz søker du direkte til skolen. Krav om full fordypning innen kjemi og biologi, samt gode karakterer i fysikk og matte. Opptaksintervju over Skype med spørsmål innen fagene. Du kan bevise engelskkompetansen din med en språktest, eller under intervjuet. .

Studieavgiften ligger på 13 000 euro per år.

Jagiellonian University Medical College i Krakow
Du må ha treårig videregående skole, studieforberende studieprogram med fagene:
kjemi 1 + 2
matematikk R1 (eller S1+S2)
fysikk 1.
Det er ikke noe formelt krav om biologi fra videregående skole, men du må ha tilegnet deg kunnskaper tilsvarende humanbiologidelen i biologi 1 + 2 for å klare deg på opptaksprøven.

Du søker gjennom den norske representanten for skolen European Educational Consultance. For opptak til studiet 2014/15 vil det bli holdt en opptakstest i Oslo søndag 1. juni 2014. Denne vil bestå av spørsmål innen kjemi og biologi, og det er den som ligger til grunn for opptaket.

Studieavgiften ligger på 11-13 tusen euro per år.

Medical University of Warsaw
Skoleåret 2012/2013 åpner det et nytt engelskspråklig tannlegeprogram ved universitetet i Warszawa. Søkerne blir tatt opp på grunnlag av en opptakstest i fagene kjemi, biologi og fysikk. Det er anbefalt å ha kunnskaper tilsvarende disse fagene:
kjemi 1 + 2
biologi 1 + 2
fysikk 1

Testen er en flervalgsprøve bestående av 100 spørsmål. Denne kan man ta i Oslo. Det åpnes for registrering til testen i begynnelsen av mars, og stenges ved utgangen av april. Opptakstesten blir som regel holdt i mai. Krav om TOEFL-test dersom du ikke kan dokumentere gode engelskkunnskaper på annen måte.

Godkjenning
For å praktisere som tannlege i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK).  Hovedkravet for utdanning innen EU/EØS er at man kvalifiserer til godkjenning i landet man har utdanningen fra.

Finansiering
Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlige godkjente læresteder for høyere utdanning Polen.

Sist endret: 06.09.2013 07:46 Skriv ut