Psykologi i Danmark

Du kan studere klinisk psykologi (for å bli psykolog) eller ta fag innen psykologi som ikke leder til at du blir psykolog og kan behandle pasienter. 

I Danmark kan du studere til å bli psykolog i KøbenhavnAarhus, Odense og Aalborg. Studiet tar fem år og er en profesjonsutdanning. Studiet er delt opp i bachelor og kandidat (master), og bestått bachelor gir automatisk opptak til kandidatstudiet. Etter avsluttet utdanning må du ha 2 år med prakis for å kunne søke om autorisasjon og jobbe som lege.

Du kan også studere psykologi på  Roskilde Universitetscenter utenfor København. Her er psykologi en kombinasjonsutdannelse, der du etter to års basisstudier studerer psykologi i kombinasjon med et annet fag. Dette vil ikke gi autorisasjon som psykolog.

Psykologi handler om menneskers tanker, følelser, behov, drømmer og forestillinger. Det handler også om hvordan menneskers hukommelse virker og om hvordan vi lærer nye ting. På studiet lærer du hvordan alle disse fenomenene blir påvirket av de forhold mennesker lever under og de opplevelser de har hatt. Kjernefagene på studiet er sosialpsykologi, personlighetspsykologi, utviklingspsykologi, kognisjons og læringspsykologi, klinisk psykologi, pedagogisk psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi.  

For opptak til kandidatstudiet med en norsk eller utenlandsk bachelorgrad se linkene til høyre for mer informasjon.

Opptak
Det tas opp studenter via kvote 1 og kvote 2. Det er ikke nødvendig å velge hvilken kvote du ønsker bli tatt opp i. 

 

Fagkrav:

  • DANSK A = NORSK
  • MATEMATIK B = S1  
  • ENGELSK B = internasjonal engelsk, VG2 (de fleste universitetene godtar også TOEFL-test)

*fagkrav og tolkning av fag kan endre seg. Kontakt alltid lærestedet for oppdatert informasjon rundt fagkrav.

Kvote 1 (90 % av plassene):
I kvote 1 er det kun karaktergjennomsnittet som teller.

I 2013 var minimum snitt for studentene som ble tatt opp som følger:
11,2 på KU (5,8 i norsk snitt)
10,6 i Aarhus (5,7) 
10,3 i Odense (5,5)
9,7 i Aalborg (5,3)

NB! Norsk snitt må være uten forbedringer eller tilleggspoeng.

Du som har gått ut fra videregående i løpet av de to siste årene før du søker har mulighet for kvik bonus. De danske lærestedene vil (automatisk) omgjøre snittet ditt til dansk, og gange dette med 1,08. 
 
Kvote 2 (10 % av plassene):
I kvote 2 gjøres det en helhetsvurdering av søkerne. Her vil forhold som arbeidserfaring, høyere utdanning, organisasjonserfaring, folkehøgskoleopphold og utenlandsopphold, kunne telle inn, eller de fokuserer på karakter på de adgangsgivende fagene. Måten søkere blir vurdert på i kvote 2, varierer noe mellom de tre universitetene, se link til høyre. 

Søknadsprosess
Beskrivelse av hvordan du søker deg til danske universiteter finner du på hovedsiden om utdanning i Danmark (se link til høyre).

Praksis og godkjenning
Psykologforbundet om praksis:
Det er mulig å gjennomføre den påkrevde praksisen i den danske utdannelsen ved jobb i Norge. For å kunne utføre dette må du søke om godkjenning og få utstedt midlertidig lisens for psykolog i jobb under veiledning fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK – www.sak.no). Når praksisperioden er gjennomført kan du søke om autorisasjon som psykolog.

Godkjenning (Autorisasjon)
Norge har gjennom en egen Nordisk overenskomst inngått avtale om gjensidig godkjenning av autorisasjon av psykolog gitt i andre nordiske land. I disse tilfellene blir det ikke gjort noen sammenligning av om eksamen er jevngod med norsk eksamen. Se SAK for nærmere informasjon.


Slik får du råd til å ta psykologiutdanning i Danmark
Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Danmark. Du kan lese mer her. Utdanning i Danmark er gratis.

Sist endret: 05.03.2014 16:22 Skriv ut