Psykologi i Danmark

Du kan velge mellom å studere klinisk psykologi (for å bli psykolog) eller ta fag innen psykologi hvor du ikke jobber med pasienter.

Du kan studere til å bli psykolog i København, Aarhus, Odense og Aalborg.
Se denne siden på ug.dk. 
Studiet tar fem år og er en profesjonsutdanning. Studiet er delt opp i bachelor og kandidat (master), og bestått bachelor gir automatisk opptak til kandidatstudiet. Etter avsluttet utdanning må du ha 2 år veiledet praksis for å kunne søke om autorisasjon og jobbe som psykolog.

Du kan også studere psykologi på Roskilde Universitetscenter utenfor København. Her er psykologi en kombinasjonsutdannelse, der du etter to års basisstudier studerer psykologi i kombinasjon med et annet fag. Dette vil ikke gi autorisasjon som psykolog.

Psykologi handler om menneskers tanker, følelser, behov, drømmer og forestillinger. Det handler også om hvordan menneskers hukommelse virker og om hvordan vi lærer nye ting. På studiet lærer du hvordan alle disse fenomenene blir påvirket av de forhold mennesker lever under og de opplevelser de har hatt. Kjernefagene på studiet er sosialpsykologi, personlighetspsykologi, utviklingspsykologi, kognisjons og læringspsykologi, klinisk psykologi, pedagogisk psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi.  

Opptak til bachelor
Skolene tar opp studenter via kvote 1 og kvote 2. Du blir automatisk vurdert i kvote 1 først, og deretter i kvote 2 dersom du ikke har høyt nok karaktersnitt.

 

Fagkrav:

  • DANSK A = NORSK
  • MATEMATIK B = S1  
  • ENGELSK B = internasjonal engelsk, VG2 (de fleste universitetene godtar også TOEFL-test)

*Se denne tabellen for å tolke de danske fagkravene. 
OBS: fagkrav og tolkning av fag kan endre seg.  
Hva gjør jeg hvis jeg magler fagkrav?

Kvote 1 (90 % av plassene):
I denne kvoten er det kun karaktergjennomsnittet ditt som teller. Hvis du mangler fag kan du ta disse og legge ved.

I 2013 var minimum snitt for studentene som ble tatt opp som følger:
11,2 i København (5,8 i norsk snitt)
10,6 i Aarhus (5,7) 
10,3 i Odense (5,5)
9,7 i Aalborg (5,3)

NB! Norsk snitt må være uten forbedringer eller tilleggspoeng.

Du som har gått ut fra videregående i løpet av de to siste årene før du søker har mulighet for Kvik bonus. De danske lærestedene vil (automatisk) omgjøre snittet ditt til dansk, og gange dette med 1,08. 
 
Kvote 2 (10 % av plassene):
I denne kvoten gjøres det en helhetsvurdering av søkerne. Her vil forhold som arbeidserfaring, høyere utdanning, organisasjonserfaring, folkehøgskoleopphold og utenlandsopphold, kunne telle inn, eller de fokuserer på karakter i de adgangsgivende fagene. Måten søkere blir vurdert på i kvote 2, varierer mellom de fire universitetene.

Om kvote 2, Københavns universitet

Om kvote 2, Aarhus universitet

Om kvote 2, Aalborg universitet

Om kvote 2, Syddansk universitet – (Odense) opptaksprøve og intervju.
(* 25 % studieplasser i kvote 2)

Søknadsprosess
Beskrivelse av hvordan du søker deg til danske universiteter finner du på hovedsiden om utdanning i Danmark.

Opptak til kandidat (klinisk master)
Det er mulig å søke seg inn til kandidatstudiet i psykologi i Danmark med en bachelor fra et annet universitet og land. For opptak kreves det at du har en bachelorgrad som er så lik som mulig den danske, og du må ha gode karakterer. Les mer om dette i denne artikkelen Analyze this!
Se også informasjon på nettsidene til Københavns universitet om å søke seg til kandidat med norsk bachelor.

Praksis og godkjenning
Psykologforbundet om praksis:
Det er mulig å gjennomføre den påkrevde praksisen i den danske utdannelsen ved jobb i Norge. For å kunne utføre dette må du søke om godkjenning og få utstedt midlertidig lisens for psykolog i jobb under veiledning fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK – www.sak.no). Når praksisperioden er gjennomført kan du søke om autorisasjon som psykolog.

Godkjenning (Autorisasjon)
Norge har gjennom en egen Nordisk overenskomst inngått avtale om gjensidig godkjenning. Dette innebærer at autorisasjon i ett av de nordiske landene automatisk gir autorisasjon i Norge. I disse tilfellene blir det ikke gjort noen sammenligning av fagene i de ulike utdanningene. Se SAK for nærmere informasjon.

Slik får du råd til å ta psykologiutdanning i Danmark
Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Danmark. Du kan lese mer her. Utdanning i Danmark er gratis.

Norske psykologistudenter i Danmark 

Sist endret: 12.06.2014 11:11 Skriv ut