Søknadsfrister
Kontakt den norske representanten eller skolen

Antall norske studenter
1273 (Lånekassen mars 2013)
_____________________________________

Tilbud om premed
Elever som ikke har hatt realfag på videregående eller som ønsker å styrke disse før opptak til medisinstudiene har mulighet for å følge forkurs på inntil et år ved div. utdanningsinstitusjoner i utlandet. Merk at disse tilbudene ikke kvalifiserer for støtte fra Lånekassen.

Medical University of Gdansk


Hovedsiden om utdanning i Polen

ANSA Polen

Norske medisinstudenter i Polen:

Bydgoszcz  2012

Szczecin 2012 

Szczecin 2012 

Krakow 2012

Lublin 2012

Bialystok 2013

Bialystok 2011

Poznan 2011

 

Informasjon om den nye turnusordningen
Den tidligere fordelingen av turnusplasser ved loddtrekning skal bli erstattet av en søknadsbasert ordning. Les mer om den nye ordningen

Medisin i Polen

Medisinstudiet i Polen er normert til seks år. Tolv universiteter har tilbud om medisinutdanning på engelsk.

Norske representanter til lærestedene
Flere universiteter i Polen har opptak gjennom et kontor i Norge. Det betyr bl.a. at der det er krav om opptakstest kan du ta denne her i Norge. Du kan søke direkte til universitetet også, men siden universitetene selv har liten mulighet for å følge opp med informasjon, anbefaler vi at du søker til den norske representanten. 

Universiteter og opptakskrav

Warszawa

Sonans Interstudies er deres norske representant.

Til studiet i Warszawa må du ha bestått vitnemål fra videregående skole (23/5 aksepteres). Det er ikke et formelt krav til realfag, men man må bestå en opptaksprøve i biologi, kjemi og fysikk som arrangeres gjennom Sonans. Dette er en multiple choice-prøve med 100 spørsmål basert på kunnskaper tilsvarende:
Kjemi 1+2
Biologi 1+2
Fysikk 1

I tillegg er det krav om minimum 4 i engelskkarakter fra vgs. Dersom du ikke har det må du ta TOEFL testen.  Søknadsperiode 4. mars - 30. april, med opptaksprøve 10. mai i Oslo (2014). Semesterstart ca. 1. oktober. Skolepenger ligger på ca. 11 000 euro i året.

Poznan og Bydgoszcz
Agder Vitenskapsakademi er deres norske representant.

Til medisinstudiene i Poznan og Bydgoszcz bør du ha:
Kjemi 1+2
Biologi 1+2 
Fysikk 1
Gjennomsnittskarakter i disse fagene bør være minst 4. Søkere som mangler ett eller to av disse fagene kan også være aktuelle hvis de har annen relevant utdanning og kompetanse. Gode kunnskaper i matematikk er også positivt.

Bydgoszcz: Opptaksintervju

Første opptaksrunde: Oslo 6. og 7. mai, søknadsfrist 10. april

Andre opptaksrunde: Gøteborg 16. juni og Oslo 17. og 18. juni, søknadsfrist 26. mai. Ved evt. ledige studieplasser blir det intervjuer i Bydgoszcz ila sommeren (2014).

Poznan: Intervju og opptakstest

Første opptaksrunde: Oslo 24. og 25. mars. Søknadsfrist (for online søknad) er 3. mars.

Andre opptaksrunde: Stockholm 12. mai, Kristiansand 13. og 14. mai, Oslo 15. og 16. mai. Søknadsfrist (for online søknad) er 22. april.

Test og intervju kan også gjennomføres i Poznan utover våren (2014).

Krakow
European Educational Consultants er deres norske representant.

For å søke opptak til studiet i Krakow må du ha generell studiekompetanse med fagene:
Kjemi 1+2 
Matematikk R1 eller S1+2
Fysikk 1
Biologi (det stilles ikke absolutt krav om biologi fra videregående skole for kandidater som søker etter første semester på vg3, men du må ha tilegnet deg kunnskaper tilsvarende humanbiologidelen på biologi 1+2 for å klare opptaksprøven).
Engelskkarakteren din må være minimum 4. 

Alle kvalifiserte søkere må gjennom en opptaksprøve som går gjennom den norske representanten. Denne blir holdt lørdag 31. mai 2014 i Oslo, og søknadsfristen er 10. mai. Det er en flervalgsprøve i fagene kjemi og biologi, og du vil få svaret samme dagen. Skolepenger ligger på rundt 11 000 euro pr. år.

Szczecin og Bialystok
"Medisinutdanning i Polen" v/Britt Tollefsen (www.medisinutdanning.no) er deres norske representant.

Bestått vitnemål fra videregående skole med kjemi 1+2 i fagkretsen. I tillegg må man ha ett av følgende fag:

1:            Biologi 1+2, alterntivt bare 1 eller bare 2

2:            Fysikk 1.

Anbefalt fagsammensetning som vil gi best utgangspunkt for studiet er kjemi 1+2, biologi 1+2 og fysikk 1.

For å ha best mulig sjanse for opptak bør karakterene i disse fagene ligge på minst 4. Opptaket ved universitetene i Szczecin og Bialystok er basert på vitnemål (fag og karakterer) og ikke opptaksprøve. Det totale snittet bør ligge over 4 (uten tilleggspoeng), men det er realfagskarakterene som er avgjørende.

Søknader behandles i flere omganger og første runde med søknadsbehandlinger vil være mai/juni og deretter med jevne mellomrom. Søknadsfristen er 31.juli. Skolepenger ligger på rundt 9-10 000 euro pr. år.

Skoler uten norsk representant
Under vil du finne lenker til skoler som ikke har noen norsk representant. Dette betyr ikke at du ikke finner andre norske studenter ved disse skolene, det betyr bare at du søker direkte til skolen istedefor å søke gjennom en representant her hjemme. Gå inn på skolenes hjemmesider for å finne ut hvordan du går frem for å søke.

Gdansk 
Opptak til Gdansk, baseres på en prøve i kjemi og biologi (samt evt. intervju med spørsmål i humanbiologi) som avholdes i Gøteborg og Stockholm. Du må søke gjennom deres svenske representanter. Det kreves biologi, og engelsk fra videregående skole, fysikk teller også positivt i opptaket.

Søknadsfristen er 31.mai for opptaksprøver i juni. Semesterstart 29.september (2014) Skolepengene ligger på rundt 80-90 000kr pr år.
Medical University of Gdansk

Wroclaw
Wroclaw tar opp søkere på grunnlag av karakterer i fagene biologi, kjemi, og fysikk fra videregående skole. Du må i tillegg vise til gode engelskkunnskaper.  Søknadsfristen er 25. juli hvert år.
Wroclaw Medical University

Katowice
I Katowice er opptaket basert på resultatene av en opptakstest holdt i Katowice hver høst og vår. Du må vise til gode engelskkunnskaper. Du kan velge om den muntlige opptaksprøven skal være innen fagene: kjemi og biologi, kjemi og fysikk eller biologi og fysikk. 
Medical University of Silesia i Katowice

Lodz
Krav om full fordypning og gode karakterer innen to av disse fagene: kjemi, biologi, fysikk eller matte. Realfagskunnskapene dokumenteres i et opptaksintervju over Skype, starter opp i april. Må kunne dokumentere gode kunnskaper i engelsk. Søknadsperioden starter i januar, og avsluttes 15. juli (2014).
Medical University of Lodz

Lublin
Opptakskrav til universitetet i Lublin er generell studiekompetanse med gode karakterer og fordypning i kjemi, biologi og fysikk. Gode kunnskaper i engelsk må dokumenteres. Frist i august måned. Dette universitetet har ingen norske representanter som er godkjente av ANSA.
Medical University of Lublin

Olsztyn 
Opptakskrav er generell studiekompetanse og opptakstest som holdes i Sverige i juni. Spørsmål i biologi, kjemi og fysikk, men opptak baseres på de to fagene du svarer best på, det tredje vil bli tatt vekk. Samme test vil også holdes i Olsztyn i slutten av august. Dokumenterte kunnskaper i engelsk. Søkere anmodes å søke tidlig. Skolepenger er på rundt 92 000kr i året.

University of Varmia and Masuria, School of Medicine

Godkjenning
For å praktisere som lege i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK). 

 

Finansiering
Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Polen. Her finner du mer informasjon.

Sist endret: 04.07.2014 14:39 Skriv ut