Antall norske studenter:
23 på delgrad
(Lånekassen juni 2012)

Les vår brosjyre om utdanning i Estland
(Oppdatert oktober 2013)

Les vår brosjyre om utdanning i Baltikum
(Oppdatert august 2012)

___________________________

Oversikt over studier på engelsk 
_________________________________

Les mer om 
Agenter - alternativ måte å søke på

Oversetting/kopiering av vitnemål

Språk- og opptakstester

Utveksling

Studier i Estland

Denne siden er relevant for deg som vil studere i Estland og inneholder informasjon om hvordan du finner læresteder, hvordan du søker og finansiering av studiet.

Bachelor-, mastergrad eller utveksling
Høyere utdanning i Estland har samme oppbygging som vi kjenner fra resten av Europa. Etter fullført videregående skole kan du ta en tre- eller fireårig bachelorgrad, Bakalaureusekraad. Etter fullført bachelorgrad kan du ta en ett- eller toårig mastergrad, Magistrikraad.
En fireårig doktorgrad, Doktorikraad,  kan tas etter oppnådd magisterikraad. Profesjonsstudier som medisin, tannlege, veterinær, ingeniør og lærer varer fra fem til seks år.

MERK! En norsk master (etter Bologna-prosessen) er to-årig og gir uttelling i 120 studiepoeng. For opptak til PhD i Norge kreves en master av 120 studiepoeng. Les mer på NOKUT.

Oversikt over læresteder
Estland har 11 universiteter og åtte høyskoler, både statlige og private.

Oversikt over utdanninger i Estland (ARCHIMEDES)

Study in Estonia

Utdanningen er hovedsakelig på estisk, men det finnes noen engelskspråklige muligheter.

 
 

Søknadsprosess bachelor- eller mastergrad
Søknadsfristene varierer litt fra lærested til lærested, men er som regel i slutten av juni.  Kontakt lærestedet direkte for å få oppgitt fristen for å søke på studiet og hva du skal legge ved søknaden. Studieåret er delt i to. Høstsemesteret går normalt fra september til desember og vårsemesteret fra januar til mai.

Hør med lærestedet om hvilket språk undervisningen går på og om du trenger språktest.

Det er nå mulig å søke online gjennom DreamApply til Tallin University, University of Tartu og til Tallin University of Technology. De andre universitetene vil snart følge etter.

All informasjon og nødvendige linker finner du på denne siden til Study in Estonia

 

 
 

Søknadsprosess utveksling
Hvis du ikke vil ta en hel utdanning i Estland, kan du søke utveksling fra et norsk universitet eller høgskole. Se mer informasjon i linken til høyre

Hvordan velge studiested?
ANSA har over 600 kontaktpersoner rundt om i verden som kan fortelle deg mer om hvordan det er å studere i utlandet. Les mer om kontaktpersoner og våre tips om valg av studiested til høyre.

Finansiering
Skolepengene i Estland er på mellom 960 og 1 500 Euro per semester. Kontakt lærestedet for mer informasjon om hvor høye skolepengene er og hva de dekker. Lånekassen gir støtte til utdanninger ved offentlig godkjente universiteter i Estland.
 

Hva kan ANSA hjelpe deg med?
Du kan bli medlem av ANSA når du har fått en studieplass i utlandet. Som medlem kan du tegne ANSA Studentforsikring og ANSA Pluss og du kan delta på våre arrangementer i Norge og utlandet. Du får også rådgivning hvis du får problemer under studieoppholdet, tilsendt medlemsbladet ANSAnytt i posten og jobbtilbud på e-post.

Sist endret: 30.10.2013 10:25 Skriv ut