Språk for alle

Seminar for rettleiarar om verdien av språk for yrkesval og karriere

Norsk Nettverk for mobilitet

Inviterer alle som jobbar med studie og yrkesrettleiing i ungdomsskule, vidaregåande skule og alle som er interessert i korleis unge kan ta del i ei globalisert framtid til eit dagsseminar.

Vi spør beint fram – er språk viktig for ei framtidig karriere? Korleis kan ein lære seg framandspråk utanfor klasserommet? Kva med unge med lærevanskar?

Tid: 19. september kl 10:00-14:00
Sted: Storgata 19, Oslo

Program:

  • Are Turmo frå NHO: Prioriterte samarbeidsland, prognoser for framtida, kvifor er språk viktig?  

  • Øystein Nilsen Øksenvåg frå FramandspråksenteretHvorfor bør man velge fremmedspråk i skolen? Hvor lang tid tar det å lære seg et språk? Hvordan kan man lære seg fremmedspråk utenfor klasserommet?

  • Peter Netland: Korleis lære språk og studere i utlandet om ein har dysleksi?

Seminaret er gratis og åpent for alle. Det vil bli servert lunsj. Velkomen!

Påmelding her.

Følg med på eventet live her