Nytt i turnussaken

Det går mot en endelig avklaring rundt omlegging av turnustjenesten for leger. Helsedirektoratet har som kjent tidligere foreslått en løsning som i stor grad går ut over studentene i Polen fordi den drastisk endrer betingelsene for studiet. Turnus omleggingen er noe det jobbes kontinuerlig med, og det er nå Helse og Omsorgsdepartementet som avgjør hva som blir endelig utfall. ANSA i Oslo med deres poltisike rådgivere,  NMF, og legeforeningen, jobber alle nå kontinuerlig tett opp mot HOD i denne saken.  

Signalene man i ANSA har fått så langt tilsier at det vil komme på plass en overgangsordning for dem som allerede er igang med studiene sine.

Vi ber derfor våre medlemmer om å ta det neste utspillet fra HOD, (ventet torsdag 15.03.), med fatning, fordi det altså foregår en kontinuerlig dialog om emnet med HOD.

Saken skal ikke opp i stortinget og det er derfor ikke usannsynlig at det blir en avklaring på dette innen relativt kort tid.

 

Mvh

ANSA Polen

Sist endret: 15.03.2012 15:12 Skriv ut