Om ANSA København

 

ANSA er studentskipnaden for norske studenter i utlandet. ANSA jobber for best mulig vilkår for utenlandsstudentene.

ANSA København er lokal-laget på Sjælland. Vi arrangerer fester, pubkvelder og andre sosiale tilstelninger. Vi jobber for medlemsfordeler og deler erfaringer med å studere i København.

 

Vil du være en del av styret i ANSA København, skal du følge med på når årsmøtet arrangeres i starten av skoleåret (september). Møter du opp her, vil du kunne melde deg til valg for en av postene i styret, samt være med til å velge de nye styremedlemmene.

De verv som vanligvis utdeles, er leder, økonomiansvarlig, nestleder, informasjonsansvarlig, sponsoransvarlig og webansvarlig.

Vil du vite mer om hvordan ANSA er bygget opp, og hva det vil si å være i lokallagsstyret, kan du kikke på nettsiden for tillitsvalgte:

Nettsiden for tillitsvalgte i Ansa

 

Sist endret: 23.05.2013 11:59 Skriv ut