Bystyrer

ANSA Australias bystyrer arrangerer sosiale og faglige aktiviteter, for eksempel velkomsttreff for nye studenter og 17. mai feiring i tillegg til de faste årlige arrangementene organisert av ANSA Australia.

ANSA Australia har 7 aktive regionale bystyrer. Et bystyre skal minimum bestå av en økonomiansvarlig og en landsleder. Flere skoler kan gå sammen om å danne et felles styre/bystyre.

Organisering av ANSA Australias lokallag
bystyrene har sine egne arbeidsprogram og statutter. På årsmøte til bystyret velges et nytt styre. 
Statuttene kan ikke stride mot ANSAs eller ANSA Australias statutter.

ANSA Australias bystyrer drives frivillig av norske studenter

Sist endret: 30.10.2012 13:15 Skriv ut